Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | Hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Slovensko

BIOLOŠKI PROIZVOD

Spoj med raziskovanjem, inovacijami, okoljem in trgom se je udejanjil v NILS-u, to je pomemben projekt, ki ščiti okolje in ljudi.
Z Bio proizvodom NILS, serijo biološko razgradljivih izdelkov, osnovanih na skrbno izbranih materialih, smo najbolj kvalificirani dobavitelji glede predpisov o biološki razgradnji, v preventivo zemeljskemu, rečnemu in morskemu onesnaževanju. Mednarodni predpisi predvidevajo vsekakor, da se odvajajo materiali v sklopu izčrpnih podmazovanj.

Biološki proizvod NILS nudi celo serijo specifičnih sintetičnih in mineralnih izdelkov ter dodatkov, npr. olja za motorje, hidravlična olja, olja za kompresorje, olja za ležaje, masti, opažna olja, razpršilce, čistila, tekočine proti zmrzovanju, zaščitne premaze, ki se uporabljajo v industriji, ki dela z asfaltom, maziva za neprepustne pregrade, čistilne rešetke, verige, ki obratujejo v stiku z vodo in katera so odporna na nihanje temperature med -30°C in + 120°C. Odporne so na umazanijo, prah in močne temperaturne spremembre.

Izdelki Biološki proizvod NILS poleg tega, da so varni, podaljšajo mazalne intervale in jih uporabljamo pri bagrih, teptalcih proge, hidravličnih centralah, jezovih, strojih za obdelavo lesa, kot pri verigah motornih žag in drugje, so zelo učinkoviti pri nehoteni zaustavitvi strojev zaradi težav s podmazovanjem. S tem se optimizira dobo delovanja in zmanjša frekvenco polnjenja ter izboljša ekonomijo upravljanja produktivnih procesov.

Biološke proizvode NILS uporabljamo tudi na strojih za golf igrišča, kjer če pride do izlitja olja, trave ni potrebno zamenjati ker je odmrla, kot se to navadno dogaja z izdelki, ki niso biološko razgradljivi.

Uporabo Bio proizvoda NILS priporočajo v hidroelektričnih centralah kjer premalo ali preveč olja, lahko zelo onesnaži okolje in lahko ima tudi hude politične učinke.

Poleg tega nismo samo dobavitelj, ampak partner vreden zaupanja in splošni svetovalec pri vzdrževanju. Naše delo, ki sloni na prediktivni diagnozi, filtriranju, planu podmazanja in fluid–managementu, nam dopušča nadzorovanje strojev in pogojev pod katerimi delujejo in preko svetovanja in študije načrta o vzdrževanju pripomoremo k izboljšanju produktivnosti in donosa podjetja.

Imamo okoljski standard ISO 14001 ter kakovostni standard ISO 9001, ki je bistven za delovanje na tem področju.