Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | Hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Česky

STAVEBNICTVÍ

Po celou dobu naší činnosti věnujeme zvláštní pozornost životnímu prostředí neboť se řídíme hodnotami udržitelnosti, partnerské spolupráce, inovace a účinnosti, které jsou vodítkem při volbě našich výrobků.

V oboru stavebnictví při stavbě domů, paláců, budov, mostů nebo silnic a tudíž počínaje jeřáby, přes míchačky betonu, asfaltovací technologie a další zaměřujeme se na kontrolu operativní činnosti a připravennosti, neboť tyto stroje pracují velmi často v extrémně náročných podmínkách, ale zároveň musí vždy zaručit maximální funkcionalitu a spolehlivost.

Máme k dispozici širokou řadu standardních výrobků i specifických výrobků jako syntetické a minerální motorové oleje, hydraulické oleje, převodové oleje, maziva i speciální pasty, spreje, detergenty,odbedňovací oleje, nemrznoucí kapaliny, výrobky které jsou schopné pracovat i ve velmi náročných pracovních podmínkách. Jsou schopné poskytnout absolutní jistotu a dlouhé intervaly mazání u každého typu stroje nebo aplikace. Díky naší servisní činnosti skládající se z předvídané diagnózy, filtrace a fluid-managmentu, poradenské činnosti, nepřetržité servisní služby a studiu plánu údržby, přispíváme k optimalizaci produktivity a výnosnosti podniku v rámci všeobecného respektu k lidstvu a k životnímu prostředí.

Jsme držitelem certifikace, týkající se životního prostředí ISO 14001 a certifikace systému řízení jakosti ISO 9001, které jsou nezbytné pro vyvíjení činnosti v tomto oboru.


UŽIVATELÉ NAŠICH VÝROBKŮ:

CM S.r.l. TBG METROSTAV s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. EFFER