Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | Hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Česky

STAVEBNÍ STROJE A DOPRAVA

Řídíme se při práci hodnotami udržitelnosti, partnerské spolupráce, inovace a účinnosti a jako dodavatelé se stavíme do pozice spolehlivého partnera. A také globálního poradce na údržbu, který je schopný doporučit zákazníkovi personalizovaná řešení ke snížení celkových nákladů a ke zlepšení výrobní spolehlivosti s důrazem na respekt k životnímu prostředí a ochrany budoucnosti všech.
V oblasti stavebních strojů a celého oboru dopravy počínaje důlními stroji a zařízením, kamiony, rypadly a jeřáby, kloubovými nákladními vozy poslední generace, stroji na silniční práce, asfaltovací technologií, lžícemi, bagry, pásáky, hydraulickými jeřáby, speciálními vozidly, autobusy včetně zařízení na lunaparky a zábavné parky máme k dispozici různé specifické výrobky, kde účelem je vyloučit náhodné zastavení mechanizace způsobené problémy mazání a optimizovat režim mazání, snížit četnost doplňování oleje a zvýhodnit ekonomický aspekt provozu mechanizace.

Pro sektor stavební techniky mechanizace a dopravy nabízíme širokou řadu výrobků: od bio-odbouratelných, syntetických a minerálních olejů, olejů hydraulických, maziv do ložisek a čepů, převodových olejů, pasty a pasty na bourací kladiva, spreje až po detergenty, nemrznoucí kapaliny, které jsou schopné snášet extrémní pracovní podmínky a tím poskytnout absolutní jistotu dlouhých intervalů mazání a výměny olejů.

Díky naší servisní činnosti skládající se z předvídané diagnózy, filtrace, plánu mazání a fluid-managmentu, dokážeme monitorovat funkční podmínky strojů a zařízení a zaručit nepřetržitý a správný provoz. Také poradenská činnost se zaměřením na optimalizaci skladu je součástí vějíře naší nabídky a podpory služeb zákazníkům. Kromě toho máme certifikaci, týkající se životního prostředí ISO 14001 a certifikaci systému řízení jakosti ISO 9001, které jsou nezbytné pro vyvíjení činnosti v tomto oboru.

UŽIVATELÉ NAŠICH VÝROBKŮ:

CM S.r.l. TBG METROSTAV s.r.o. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. EFFER