Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | Hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Česky

SPREJE & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vývoj výrobků NILS se již po léta orientuje a věnuje pozornost nejen na maximální výkonnost a na ochranu strojů a zařízení, ale dbá také velmi na ochranu životního prostředí. I v případě výrobků, které můžeme nazývat jako pomocné, které mají “doplňkovou” úlohu, ale nejsou proto méně důležité, platí naprosto stejná pravidla.

V tomto oboru nabízíme výrobky Spreje a to v 5 různých typologiích: maziva, výrobky víčeúčelové, netoxické, ochranné a proti prokluzování; všeobecně můžeme definovat jako vše, co je užitečné na údržbu průmyslových zařízení, strojů a mechanizace. Výrobky Spray NILS jsou výtečné kvality a ekologicky kompatibilní, plněné plynem bez obsahu CFC, což jsou sice netoxické a zcela inertní plyny, ale škodlivé neboť působí díru v ozónové vrstvě.
V řadě doplňkového sortimentu nabízíme veškeré materiály potřebné při práci v dílně nebo na linkách za účelem optimalizace použití výrobků NILS, jako sací papír blu, pasta na mytí rukou, mazací lisy, pumpy na olej, podstavce na bezpečné skladování sudů, automatické maznice a další výrobky, které napomáhají k jednoduchému a bezpečnému používání maziv a olejů.

Nejsme pouze standardním dodavatelem, ale jsme spolehlivým partnerem a současně globálním poradcem údržby. Díky naší servisní činnosti skládající se z předvídané diagnózy, filtrace, plánu mazání a fluid-managmentu, dokážeme monitorovat funkční podmínky strojů a mechanizace prostřednictvím poradenské činnosti a díky studiu plánu údržby a uskutečnit optimalizaci produktivity a výnosnosti podniku.

Jsme držitelem certifikace, týkající se životního prostředí ISO 14001 a certifikace systému řízení jakosti ISO 9001, které jsou nezbytné pro vyvíjení činnosti v tomto oboru.