Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | Hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Česky

LABORATOŘ & SLUŽBY

SLUŽBA ANALÝZ A PŘEDPOVÍDAJÍCÍ ÚDRŽBA

Nejsme pouze standardnim dodavatelem, ale jsme spolehlivým partnerem a současně globálním poradcem údržby.
V naší laboratoři V&V (Výzkum a Vývoj), prostřednictvím prostého odběru oleje ze stroje nebo vozidla zákazníka, jsme schopní provést v krátkém časovém intervalu analýzu oleje a za pomoci předpovídající diagnózy monitorování celkového stavu mechanických orgánů a předpovědět zrození problémů spojených s opotřebením či nesprávnou funkcí různých součástí.

Výhody takové programace v předstihu při provádění údržby mají význam, protože redukují dobu prostoje stroje a pohotovostní stavy, snižují spotřebu maziva a prodlužují životnost součástí a tím celého zařízení s následnou úsporou v nákladech souvisejících s případným přerušením činnosti a za mimořádných okolností.

Při analýze oleje dochází také k upozornění na přítomnost případných znečišťujících prvků a kontroly účinnosti filtrů, které umožňuje rychlé zásahy z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí.
Dodáváme praktický set k odběru vzorků, který slouží k provedení správného postupu odběru vzorku a pomáhá tak ke spravným výsledkům analýz.

Dáváme k dispozici našim zákazníkům také síť poradenských služeb a zákaznický servis. Dobře připravení technici jsou schopni zasáhnout a podchytit konkrétní řešení na základě jednoduchých zásahů nebo i složitějších programů fluid-managementu, lépe řečeno zadání zakázky a kompletní a dobře fungující provoz všech maziv u zákazníka.
Organizujeme doškolovací kurzy pro zaměstnance a zákazníky, abychom napomohli k prohloubení tématiky ohledně mazání a techniky mazání v nejrůznějších odvětvích.