Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | Hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Česky

Oleje

Výrobek   Klasifikace API ACEA Caterpillar Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
AGROMAC 10W 40 Karta výrobku Otevřít detail

AGROMAC je olej speciálně formulovaný pro jednotné mazání traktorových vozidel a ostatních zemědělských strojů. Tento výrobek splňuje, v každém ročním období, požadavky na mazání všech mechanizmů jako: motor, převodovka, reduktor a hydraulický systém

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
AGROMAC 10W 40 STOU HVLP-D 32-100 CG-4/SF E3 TO 2 227.1, 228.1 0,88 Karta výrobku
AGROMAC 68 Karta výrobku Otevřít detail

Agromac 68 is high performance oil formulated for tractor and agricultural machinery lubrication. It is suitable for all year round lubrication of gear, transmission, hydraulic system, brakes and oil bath clutch.

Agromac 68 can NOT be used as engine oil.

 

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
AGROMAC 68 UTTO GL4 185 0,88 Karta výrobku
AGROSYNT Karta výrobku Otevřít detail

AGROSYNT è un olio lubrificante UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) a base sintetica specialmente formulato per la lubrificazione di trattori agricoli e di macchinari analoghi. AGROSYNT è un prodotto caratterizzato da ottime qualità anti-usura che assicurano un funzionamento ottimale dei materiali di frizione immersi nell’olio (come appunto freni e frizioni). AGROSYNT elimina inoltre problemi di “strappi” dei freni. La natura sintetica dell’olio conferisce a AGROSYNT una eccellente stabilità termica che garantisce una lubrificazione efficace anche di organi sottoposti a severe condizioni di esercizio. L’estrema fluidità a basse temperature consente una lubrificazione rapida al momento della messa in moto e diminuisce lo sforzo richiesto alle pompe idrauliche. AGROSYNT è inoltre provvisto di speciali additivi per la protezione da ruggine e corrosione. AGROSYNT non è utilizzabile come olio motore.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
AGROSYNT UTTO 46 GL4 MTO 188 Karta výrobku
AIR FILTER Karta výrobku Otevřít detail

Air Filters is an oil which improves theperformance of the air filter, improving the carburation. The air will be much cleaner and will remarkably improve the performance of the engine. It holds backs dust, mud and sand and thus prolongs the working life of the air filter. Prevents water from antering into the filter.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
AIR FILTER Karta výrobku
ALGOL EP 80W 90 Karta výrobku Otevřít detail

Série olejů ALGOL EP jsou převodové a diferenciální oleje formulované na základech vysoce kvalitních parafinických olejů, které, díky speciální aditivaci proti opotřebení a proti zadírání, tvoří mimořádně silný olejový povlak, který chrání soukolí proti ryhování, opotřebení a zadření. Výborná kombinace poměru viskozity a teploty zaručuje optimální tekutost oleje jak při nízkých teplotách, tak při vysokých pracovních teplotách.

 

 

 

Vynikajicí poměr parametrů viskozita/teplota zaručuje optimalní tekutost výrobku jak při nízkých tak  při vysokých pracovních teplotách.
ALGOL EP chrání povrchy od rzi způsobené vodou a vlhkostí a díky své optimální chemické stabilitě, zaručuje dlouhou provozní životnost.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ALGOL EP 80W 90 GL 4 & GL 5 0,91 Karta výrobku
ALGOL EP 85W 140 Karta výrobku Otevřít detail

ALGOL EP is gear and differential gear lubricant, formulated on high quality paraffin basis and special anti-wear and anti-seizing additives, which assure strong lubricating film protecting gears and differentials from wear and seize.
Excellent viscosity/temperature ratio assures optimal fluidity of the oil, both on low and high working temperatures.
ALGOL EP protects surfaces from rust which may be caused by presence of water and humidity, and thanks to its excellent chemical stability assures long term exchange interval.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ALGOL EP 85W 140 GL 5 0,91 Karta výrobku
ALGOL HYPOID LS 90 Karta výrobku Otevřít detail

Olio LS per trasmissioni 85W/90

ALGOL HYPOID LS 90 è un lubrificante per trasmissioni a base di olio severamente raffinato, specialmente elaborato per rispondere alle esigenze di lubrificazione dei differenziali (ponti) a scivolamento limitato (Limited Slip) o autobloccante.

ALGOL HYPOID LS 90 è formulato sulla base di speciali additivi ad alto rendimento che ne consentono l'utilizzo su ingranaggi sottoposti anche agli stress e ai carichi più pesanti.
La sua formulazione è sinonimo di sicurezza per quanto riguarda lo sviluppo di usura, pitting, corrosione e depositi.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ALGOL HYPOID LS 90 GL 5 0,91 Karta výrobku
ALGOL LS 80W 90 Karta výrobku Otevřít detail

ALGOL LS 80W/90 je převodový olej formulovaný na základě vysoce kvalitnich rafinovaných základových olejů, specificky vyroben tak, aby plně uspokojil požadavky i v nejnáročnějších aplikacích. Obsahuje LS (Limited Slip) přísady vhodné pro samosvorné diferenciály.

ALGOL LS 80W/90 obsahuje i vysoce výkonné speciální přísady, které umožňují použití i v převodech  fungujících i ve velmi těžkých pracovních podmínkách.

Jeho moderní formulace zaručuje vynikající ochranu proti korozi, opotřebení, inkrustacím i proti pittingu.

 

 

 

 

Na rozdíl od mnoha standardních výrobků se specifikací API GL-5, má ALGOL LS 80W/90 velmi vysokou odolnost vůči oxidaci, čímž obzvláště chrání bronzové a měděné části převodů.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ALGOL LS 80W 90 Karta výrobku
ANTARES 100 Karta výrobku Otevřít detail

Série výrobků Antares jsou hydraulické oleje, formulovány a připraveny se zvláštní péčí, výběrem prvorafinovaných základních minerálních olejů s přírodně vysokým viskozitním indexem, nízkým bodem tekutosti, vysokým bodem vzplanutí kombinovaných s výraznými vlastnostmi proti pěnění, proti rzi a proti opotřebení.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES 100 HLP 100 106 0,89 Karta výrobku
ANTARES 150 Karta výrobku Otevřít detail

Série výrobků Antares jsou hydraulické oleje, formulovány a připraveny se zvláštní péčí, výběrem prvorafinovaných základních minerálních olejů s přírodně vysokým viskozitním indexem, nízkým bodem tekutosti, vysokým bodem vzplanutí kombinovaných s výraznými vlastnostmi proti pěnění, proti rzi a proti opotřebení.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES 150 HLP 150 106 0,89 Karta výrobku
ANTARES 32 Karta výrobku Otevřít detail

Série výrobků ANTARES jsou hydraulické oleje, formulovány a připraveny s obzvláštním důrazem na přísný výběr prvorafinovaných základových minerálních olejů s přírodně vysokým viskozitním indexem, nízkým bodem tuhnutí a vysokým bodem vzplanutí. Do takto pečlivě formulovaného a připraveného základu se přidává balík aditiv tak aby konečný výrobek vynikal vlastnostmi proti pěnění, proti rzi a proti oxidaci.

- vysoká odolnost a ochrana proti opotřebení zaručuje značné prodloužení životnosti všech součástek hydraulického systému.                                                                                              - mimořádné vlastnosti proti pěnění a uvolňováni vzduchových bublin zaručují vždy maximální stlačitelnost.
- obzvláště vysoký viskozitní index vhodný pro práci i při častých a širokých teplotních výkyvech, nízký bod tuhnutí zaručí snadný studený start.                                                           - dlouhá životnost oleje je zaručena anti-oxidační přísadou                                                        - prodloužení životnosti celého hydraulického systému je dosáhnuto přísadami proti korozi a proti rzi
- extrémně silná vlastnost odlučování vody od oleje bude velmi oceněna v případě časté tvorby kondenzátu

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES 32 HLP 32 110 0,87 Karta výrobku
ANTARES 46 Karta výrobku Otevřít detail

Série výrobků ANTARES jsou hydraulické oleje, formulovány a připraveny s obzvláštním důrazem na přísný výběr prvorafinovaných základových minerálních olejů s přírodně vysokým viskozitním indexem, nízkým bodem tuhnutí a vysokým bodem vzplanutí. Do takto pečlivě formulovaného a připraveného základu se přidává balík aditiv tak aby konečný výrobek vynikal vlastnostmi proti pěnění, proti rzi a proti oxidaci.

- vysoká odolnost a ochrana proti opotřebení zaručuje značné prodloužení životnosti všech součástek hydraulického systému.                                                                                              - mimořádné vlastnosti proti pěnění a uvolňováni vzduchových bublin zaručují vždy maximální stlačitelnost.
- obzvláště vysoký viskozitní index vhodný pro práci i při častých a širokých teplotních výkyvech, nízký bod tuhnutí zaručí snadný studený start.                                                           - dlouhá životnost oleje je zaručena anti-oxidační přísadou                                                       - prodloužení životnosti celého hydraulického systému je dosáhnuto přísadami proti korozi a proti rzi
- extrémně silná vlastnost odlučování vody od oleje bude velmi oceněna v případě časté tvorby kondenzátu

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES 46 HLP 46 110 0,88 Karta výrobku
ANTARES 68 Karta výrobku Otevřít detail

Série výrobků ANTARES jsou hydraulické oleje, formulovány a připraveny s obzvláštním důrazem na přísný výběr prvorafinovaných základových minerálních olejů s přírodně vysokým viskozitním indexem, nízkým bodem tuhnutí a vysokým bodem vzplanutí. Do takto pečlivě formulovaného a připraveného základu se přidává balík aditiv tak aby konečný výrobek vynikal vlastnostmi proti pěnění, proti rzi a proti oxidaci.

- vysoká odolnost a ochrana proti opotřebení zaručuje značné prodloužení životnosti všech součástek hydraulického systému.                                                                                              - mimořádné vlastnosti proti pěnění a uvolňováni vzduchových bublin zaručují vždy maximální stlačitelnost.
- obzvláště vysoký viskozitní index vhodný pro práci i při častých a širokých teplotních výkyvech, nízký bod tuhnutí zaručí snadný studený start.                                                          - dlouhá životnost oleje je zaručena anti-oxidační přísadou                                                       - prodloužení životnosti celého hydraulického systému je dosáhnuto přísadami proti korozi a proti rzi
- extrémně silná vlastnost odlučování vody od oleje bude velmi oceněna v případě časté tvorby kondenzátu

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES 68 HLP 68 110 0,88 Karta výrobku
ANTARES ES 22 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES ES je syntetický bio-odbouratelný HEES (bio-odbouratelnost na 95% podle normy CEC LT 33 A 94) hydraulický olej speciálně formulovaný pro všechny hydraulické systémy pracující v chráněných přírodních oblastech nebo v oblastech se zvýšeným rizikem znečistění. Jedná se o vysoce výkonný výrobek použitelný v jakémkoliv hydraulickém systému, i v těch technicky nejnáročnějších.

ANTARES ES vyhovuje technickým požadavkům DIN 51524 část II pro hydraulické oleje HLP a 51524 část III pro HVLP. Jedná se o olej s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem tuhnutí. Z tohoto důvodu je vhodný pro použití při široké škále pracovních teplot i těch extremně nízkých (například pro systémy pracující v horských oblastech).

ANTARES ES je perfektně kompatibilní s nejvíce používanými elastomery a je mísitelný se standardním minerálním olejem, ikdyž v tom případe ztrácí svoji vlastnost bio-odbouratelnosti.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES ES 22 HEES 22 140 Karta výrobku
ANTARES ES 32 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES ES je syntetický bio-odbouratelný HEES (bio-odbouratelnost na 95% podle normy CEC LT 33 A 94) hydraulický olej speciálně formulovaný pro všechny hydraulické systémy pracující v chráněných přírodních oblastech nebo v oblastech se zvýšeným rizikem znečistění. Jedná se o vysoce výkonný výrobek použitelný v jakémkoliv hydraulickém systému, i v těch technicky nejnáročnějších.

ANTARES ES vyhovuje technickým požadavkům DIN 51524 část II pro hydraulické oleje HLP a 51524 část III pro HVLP. Jedná se o olej s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem tuhnutí. Z tohoto důvodu je vhodný pro použití při široké škále pracovních teplot i těch extremně nízkých (například pro systémy pracující v horských oblastech).

ANTARES ES je perfektně kompatibilní s nejvíce používanými elastomery a je mísitelný se standardním minerálním olejem, ikdyž v tom případe ztrácí svoji vlastnost bio-odbouratelnosti.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES ES 32 HEES 32 150 0,92 Karta výrobku
ANTARES ES 46 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES ES je syntetický bio-odbouratelný HEES (bio-odbouratelnost na 95% podle normy CEC LT 33 A 94) hydraulický olej speciálně formulovaný pro všechny hydraulické systémy pracující v chráněných přírodních oblastech nebo v oblastech se zvýšeným rizikem znečistění. Jedná se o vysoce výkonný výrobek použitelný v jakémkoliv hydraulickém systému, i v těch technicky nejnáročnějších.

ANTARES ES vyhovuje technickým požadavkům DIN 51524 část II pro hydraulické oleje HLP a 51524 část III pro HVLP. Jedná se o olej s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem tuhnutí. Z tohoto důvodu je vhodný pro použití při široké škále pracovních teplot i těch extremně nízkých (například pro systémy pracující v horských oblastech).

ANTARES ES je perfektně kompatibilní s nejvíce používanými elastomery a je mísitelný se standardním minerálním olejem, ikdyž v tom případe ztrácí svoji vlastnost bio-odbouratelnosti.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES ES 46 HEES 46 151 0,92 Karta výrobku
ANTARES ES 68 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES ES je syntetický bio-odbouratelný HEES (bio-odbouratelnost na 95% podle normy CEC LT 33 A 94) hydraulický olej speciálně formulovaný pro všechny hydraulické systémy pracující v chráněných přírodních oblastech nebo v oblastech se zvýšeným rizikem znečistění. Jedná se o vysoce výkonný výrobek použitelný v jakémkoliv hydraulickém systému, i v těch technicky nejnáročnějších.

ANTARES ES vyhovuje technickým požadavkům DIN 51524 část II pro hydraulické oleje HLP a 51524 část III pro HVLP. Jedná se o olej s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem tuhnutí. Z tohoto důvodu je vhodný pro použití při široké škále pracovních teplot i těch extremně nízkých (například pro systémy pracující v horských oblastech).

ANTARES ES je perfektně kompatibilní s nejvíce používanými elastomery a je mísitelný se standardním minerálním olejem, ikdyž v tom případe ztrácí svoji vlastnost bio-odbouratelnosti.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES ES 68 HEES 68 160 0,92 Karta výrobku
ANTARES FIRE 46 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES FIRE 46 è un fluido idraulico di natura sintetica a base di esteri, espressamente studiato per assicurare ottime caratteristiche di resistenza all’innesco ed alla propagazione della fiamma, garantendo contemporaneamente prestazioni di esercizio del tutto rispondenti, se non superiori, alle esigenze dei moderni sistemi oleodinamici industriali. ANTARES FIRE 46 è un fluido idraulico impiegato nei circuiti di macchine operanti in prossimità di fonti di calore o in presenza di fiamme libere e quindi esposte al pericolo di potenziali incendi. Il prodotto supera il test “spray flammability Factory Mutual Standard”. ANTARES FIRE 46 è un olio sintetico biodegradabile (90% secondo CEC-L-33-T-82) resistente al fuoco (classe HFD-U, fluido ecologico secondo DIN). In presenza di lacche o morchie nel circuito è consigliabile un lavaggio preventivo con Antares Fire direttamente, così come nel caso di passaggio da un prodotto base acqua-glicole. Le caratteristiche principali di ANTARES FIRE sono: elevata protezione all'usura con sensibile aumento della durata degli organi meccanici in movimento; buone proprietà antischiuma e di rilasciamento dell'aria per cui l'olio mantiene sempre prerogative di massima comprimibilità; indice di viscosità particolarmente che permette una uniformità di funzionamento degli impianti anche in presenza di forti escursioni termiche; particolare potere di anticorrosione ed antiruggine nei confronti degli organi meccanici ed elevata stabilità contro l'ossidazione e l'alterazione in genere e quindi lunghe durate in esercizio; ottima compatibilità con guarnizioni e tubi flessibili.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES FIRE 46 HFD-U 46 180 0,92 Karta výrobku
ANTARES FIRE 68 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES FIRE 68 è un fluido idraulico di natura sintetica a base di esteri, espressamente studiato per assicurare ottime caratteristiche di resistenza all’innesco ed alla propagazione della fiamma, garantendo contemporaneamente prestazioni di esercizio del tutto rispondenti, se non superiori, alle esigenze dei moderni sistemi oleodinamici industriali. ANTARES FIRE 68 è un fluido idraulico impiegato nei circuiti di macchine operanti in prossimità di fonti di calore o in presenza di fiamme libere e quindi esposte al pericolo di potenziali incendi. Il prodotto supera il test “spray flammability Factory Mutual Standard”. ANTARES FIRE 68 è un olio sintetico biodegradabile (90% secondo CEC-L-33-T-82) resistente al fuoco (classe HFD-U, fluido ecologico secondo DIN). In presenza di lacche o morchie nel circuito è consigliabile un lavaggio preventivo con Antares Fire direttamente, così come nel caso di passaggio da un prodotto base acqua-glicole. Le caratteristiche principali di ANTARES FIRE sono: elevata protezione all'usura con sensibile aumento della durata degli organi meccanici in movimento; buone proprietà antischiuma e di rilasciamento dell'aria per cui l'olio mantiene sempre prerogative di massima comprimibilità; indice di viscosità particolarmente che permette una uniformità di funzionamento degli impianti anche in presenza di forti escursioni termiche; particolare potere di anticorrosione ed antiruggine nei confronti degli organi meccanici ed elevata stabilità contro l'ossidazione e l'alterazione in genere e quindi lunghe durate in esercizio; ottima compatibilità con guarnizioni e tubi flessibili.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES FIRE 68 HFD-U 68 180 0,92 Karta výrobku
ANTARES HEPR 46 Karta výrobku Otevřít detail

PAO biodegradable hydraulic fluid.
ANTARES HEPR is a synthetic biodegradable hydraulic fluid, specifically developed for all the hydraulic systems operating in environmentally sensitive or protected areas. This product is the result of the most recent technologies and combines fully synthetic PAO fluids and biodegradability required in an unique high performance product. For this reason is classified as HEPR: Hydraulic Oil Environmental Polyalphaolefine and Related Products.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES HEPR 46 HLP/HVLP 46 200 846 Karta výrobku
ANTARES HVI 32 Karta výrobku Otevřít detail

Hydraulické oleje Antares HVI jsou série výrobků formulovaných na bázi obzvláště vytříděných parafínových základů, a mající viskozitní index podstatně vyšší než standardní hydraulické oleje typu Antares.

               Tímto se zaručuje významné snížení kolísání viskozity oleje při různých pracovních teplotách a tím i podstatně přesnějsí a trvalejší funkčnost hydraulických systemů ve kterých je tento olej používán.

               Hydraulické oleje Antares HVI se vyznamně liší od standardních hydraulických oleju i díky mnohem nižšímu bodu tuhnutí, vynikajícím deemulgačním vlastnostem a extrémní odolnosti vůči oxidaci, která zaručuje podstatně delší životnost výrobku. Výjmečné mazací schopnosti podstatně snižují tření a zaručují dlouhou životnost všem komponentám hydraulického systému, což je velmi oceněno obzvláště u hydraulických pump.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES HVI 32 HVLP 32 160 0,87 Karta výrobku
ANTARES HVI 46 Karta výrobku Otevřít detail

Hydraulické oleje Antares HVI jsou série výrobků formulovaných na bázi obzvláště vytříděných parafínových základů, a mající viskozitní index podstatně vyšší než standardní hydraulické oleje typu Antares.

               Tímto se zaručuje významné snížení kolísání viskozity oleje při různých pracovních teplotách a tím i podstatně přesnějsí a trvalejší funkčnost hydraulických systemů ve kterých je tento olej používán.

               Hydraulické oleje Antares HVI se vyznamně liší od standardních hydraulických oleju i díky mnohem nižšímu bodu tuhnutí, vynikajícím deemulgačním vlastnostem a extrémní odolnosti vůči oxidaci, která zaručuje podstatně delší životnost výrobku. Výjmečné mazací schopnosti podstatně snižují tření a zaručují dlouhou životnost všem komponentám hydraulického systému, což je velmi oceněno obzvláště u hydraulických pump.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES HVI 46 HVLP 46 150 0,86 Karta výrobku
ANTARES HVI 68 Karta výrobku Otevřít detail

Hydraulické oleje Antares HVI jsou série výrobků formulovaných na bázi obzvláště vytříděných parafínových základů, a mající viskozitní index podstatně vyšší než standardní hydraulické oleje typu Antares.

               Tímto se zaručuje významné snížení kolísání viskozity oleje při různých pracovních teplotách a tím i podstatně přesnějsí a trvalejší funkčnost hydraulických systemů ve kterých je tento olej používán.

               Hydraulické oleje Antares HVI se vyznamně liší od standardních hydraulických oleju i díky mnohem nižšímu bodu tuhnutí, vynikajícím deemulgačním vlastnostem a extrémní odolnosti vůči oxidaci, která zaručuje podstatně delší životnost výrobku. Výjmečné mazací schopnosti podstatně snižují tření a zaručují dlouhou životnost všem komponentám hydraulického systému, což je velmi oceněno obzvláště u hydraulických pump.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES HVI 68 HVLP 68 150 0,87 Karta výrobku
ANTARES SYNT 32 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES SYNT 32 è un olio sintetico PAO (poli-alfa-olefine) specialmente formulato per sistemi idraulici operanti in un esteso campo di temperature e sottoposti a forti carichi. ANTARES SYNT 32 è un fluido molto stabile al taglio e possiede un elevatissimo indice di viscosità. Ne risulta una variazione di viscosità molto più contenuta alle varie temperature d’uso ed un funzionamento più costante e preciso degli organi. ANTARES SYNT 32 si differenzia inoltre dai normali fluidi idraulici grazie ad un punto di scorrimento più basso, un ottimo potere demulsificante e un’estrema resistenza all’ossidazione che garantiscono una lunga durata d’esercizio. L’ottimo potere lubrificante riduce attrito ed usura prolungando la vita degli organi idraulici, specialmente delle pompe. Con ANTARES SYNT 32 si ha un ampio intervallo di temperature di impiego; una resa ottimale alle basse temperature; una notevole resistenza al taglio, un’eccezionale resistenza ossidativa; una lunga durata in utilizzo; una minima formazione di morchie e residui; uno spiccato potere detergente ed una stabilità idrolitica.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES SYNT 32 HVLPD 32 174 0,84 Karta výrobku
ANTARES SYNT 46 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES SYNT 46 è un olio sintetico PAO (poli-alfa-olefine) specialmente formulato per sistemi idraulici operanti in un esteso campo di temperature e sottoposti a forti carichi. ANTARES SYNT 46 è un fluido molto stabile al taglio e possiede un elevatissimo indice di viscosità. Ne risulta una variazione di viscosità molto più contenuta alle varie temperature d’uso ed un funzionamento più costante e preciso degli organi. ANTARES SYNT 46 si differenzia inoltre dai normali fluidi idraulici grazie ad un punto di scorrimento più basso, un ottimo potere demulsificante e un’estrema resistenza all’ossidazione che garantiscono una lunga durata d’esercizio. L’ottimo potere lubrificante riduce attrito ed usura prolungando la vita degli organi idraulici, specialmente delle pompe. Con ANTARES SYNT 46 si ha un ampio intervallo di temperature di impiego; una resa ottimale alle basse temperature; una notevole resistenza al taglio, un’eccezionale resistenza ossidativa; una lunga durata in utilizzo; una minima formazione di morchie e residui; uno spiccato potere detergente ed una stabilità idrolitica.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES SYNT 46 HVLPD 46 Karta výrobku
ANTARES SYNT 68 Karta výrobku Otevřít detail

ANTARES SYNT 68 è un olio sintetico PAO (poli-alfa-olefine) specialmente formulato per sistemi idraulici operanti in un esteso campo di temperature e sottoposti a forti carichi. ANTARES SYNT 68 è un fluido molto stabile al taglio e possiede un elevatissimo indice di viscosità. Ne risulta una variazione di viscosità molto più contenuta alle varie temperature d’uso ed un funzionamento più costante e preciso degli organi. ANTARES SYNT 68 si differenzia inoltre dai normali fluidi idraulici grazie ad un punto di scorrimento più basso, un ottimo potere demulsificante e un’estrema resistenza all’ossidazione che garantiscono una lunga durata d’esercizio. L’ottimo potere lubrificante riduce attrito ed usura prolungando la vita degli organi idraulici, specialmente delle pompe. Con ANTARES SYNT 68 si ha un ampio intervallo di temperature di impiego; una resa ottimale alle basse temperature; una notevole resistenza al taglio, un’eccezionale resistenza ossidativa; una lunga durata in utilizzo; una minima formazione di morchie e residui; uno spiccato potere detergente ed una stabilità idrolitica.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ANTARES SYNT 68 HVLPD 68 176 0,86 Karta výrobku
ARCOL SYNTH PAO 150 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL SYNT PAO 150 è un lubrificante completamente sintetico (poli-alfa-olefine) caratterizzato da ottima fluidità a bassa temperatura e alta resistenza termica, assicurando così una lubrificazione ideale a qualsiasi temperatura. ATOIL SYNT PAO 150 è un prodotto altamente additivato, esente da cloro, con una eccellente resistenza al taglio e quindi lunga durata in servizio. ATOIL SYNT PAO 150 è stabile all'idrolisi e garantisce una eccellente compatibilità con i più comuni elastomeri.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ARCOL SYNTH PAO 150 CLP HC 150 GL 4 / GL 5 158 Karta výrobku
ATF DEXRON II D Karta výrobku Otevřít detail

Kapalina pro automatické převodovky formulovaná na základě skrupolozně vybraných minerálnich olejů, tak aby splňovala náročné požadavky automatických převodovek. Díky pečlivému výběru vysoce kvalitních aditiv, a důkladném procesu výroby, vykazuje nabízený artikl celou řadu vlastností jako: vynikající poměr viskozita-teplota (vysoký viskozitní index), výjmečnou odolonst vůči oxidaci a korozi, vysokou ochranu vůči opotřebení, velmi nízkou pěnivost. Extrémně nízký  pour point a kompatibilita s nejvíce používanými těsnicími materiály doplňují vynikající vlastnosti tohoto vysoce výkonného výrobku.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATF DEXRON II D 32 0,89 Karta výrobku
ATF DEXRON III H Karta výrobku Otevřít detail

Nils ATF Dexron III H je speciální syntetický olej, specificky formulovaný pro moderní automatické převodovky pracujicí na stavebních a zemědělských strojích. Tento výrobek je také vhodný pro servořízení, hydraulické systémy, převody power-shift a řadu jiných aplikací.

ATF Dexron III H je vyroben na základě skrupolozně formulovaných syntetických základních olejů a nejmodernějších aditiv. Výběr surovin, a speciální výrobní postup, zaručují u výrobku vynikajicí vlastnosti i při velmi nízkých pracovních teplotách a vlhkém pracovním prostředí.

 

 

 

 

Výjmečné vlastnosti vzhledem k vysokému viskozitnímu indexu, syntetický základ výrobku a tekutost i při velmi nízkých teplotách umožňují použití i v extrémních podmínkách.   

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATF DEXRON III H 32 175 Karta výrobku
ATF DEXRON III H PLUS Karta výrobku Otevřít detail

ATF DEXRON III H PLUS is special PAO synthetic fluid particularly formulated and developed for the most modern automatic transmission gears on heavy duty vehicles, power steering, hydraulic systems, converters, "Powershift" reduction units and similar applications.

ATF DEXRON III H PLUS is based on high quality and strictly selected synthetic fluids, and last generation additives which assures excellent performance of this article, even if operating on very low temperatures and in humid environment.

Exceptional features of this product related with high viscosity index, its synthetic nature and low temperatures pumping characteristics make this article particularly suitable for hydraulic systems working on extremely low temperatures.

 

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATF DEXRON III H PLUS 32 180 0,84 Karta výrobku
ATOIL LS 75W 110 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL LS 75W/110 è un lubrificante a base di olio sintetico per trasmissioni, specialmente elaborato per rispondere alle esigenze di lubrificazione dei differenziali (ponti) a scivolamento limitato o autobloccante. ATOIL LS ha una classificazione SAE 75W/110 che garantisce un sicuro e affidabile impiego in un intervallo di temperature estremo. La formulazione totalmente sintetica garantisce infatti perfetta lubrificazione e protezione degli organi meccanici sia alle alte che alle basse temperature. L'impiego di speciali additivi ad alto rendimento ne consentono l'utilizzo su ingranaggi sottoposti anche agli stress e ai carichi più pesanti, persino su auto destinate alle competizioni. La sua innovativa formulazione è sinonimo di sicurezza per quanto riguarda lo sviluppo di usura, pitting, corrosione e depositi.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL LS 75W 110 GL5 180 0,85 Karta výrobku
ATOIL PAO 220 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL PAO 220 is a completely synthetic lubricant characterized by its excellent fluidity at low temperature as well as high thermal resistance and therefore this high performance product assures excellent lubrication by large working temperature interval.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL PAO 220 CLP HC GL4 160 0,87 Karta výrobku
ATOIL PAO K 75W/110 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL PAO K 75W/110 olio sintetico (PAO) studiato per i riduttori dei vericelli.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL PAO K 75W/110 CLP HC GL4 190 0.87 Karta výrobku
ATOIL SYNT 75W 140 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL SYNTH 75W/140 je vícestupňový syntetický olej pro převody a diferenciály, vhodný pro široké spektrum použití. Vynikajicí poměr viskozita/teplota zajišťuje jak dobrou tekutost při nízkých teplotách, tak ideální viskozitu při normálních pracovních teplotách, zaručujíc mimořádnou stabilitu a houževnatost mazacího filmu. Následkem je nadprůměrná tichost převodů, a bezpečnost provozu i při extrémně vysokém pracovním zatížení.
ATOIL SYNTH 75W/140 je formulován na základě přísně vybraných syntetických základových olejů, odolných vůči oxidaci (stárnutí), a je aditivován vysoce výkonnými EP přísadami bez obsahu chloru. Jedná se o výrobek stabilní vůči hydrolýze a dobrou kompatilibitou s elastomery.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL SYNT 75W 140 CLP HC 220 GL 4 / GL 5 168 0,90 Karta výrobku
ATOIL SYNT 02L 75W 80 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL SYNT 02L 75W 80

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL SYNT 02L 75W 80 154 0,88 Karta výrobku
ATOIL SYNT 75W 90 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL SYNT 75W/90 je syntetický olej pro převodovky, diferenciály a průmyslové převodovky, ideální pro použití v širokém spektru pracovních teplot, i v těch extrémně nízkých.

 

Vynikající parametry viskozita/teplota zaručují jak optimální tekutost při nízkých teplotách tak houževnatost mazacího filmu při vysokých teplotách. Vysoce kvalitní základové oleje, jsou neustále podrobeny přísným kontrolám, pečlivě vybrané přísady bez chloru, zaručují u tohoto výrobku značně prodlouženou životnost. EP přísady dodávají optimální výdrž vůči vysokým tlakům, a tím značně snižují opotřebení ozubení i při extrémně těžkých pracovních podmínkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL SYNT 75W 90 ISO VG 100 - CLP HC 100 GL 4 & GL 5 e MT1 3343 Z2, M3, E3 235.8 152 0,87 Karta výrobku
ATOIL SYNTH PAO 320 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL SYNT PAO 320 je plně syntetický převodový olej s vynikající tekutostí při velmi nízkých teplotách a zároveň i vyjímečnou odolností při vysokých pracovních teplotách, čímž zaručuje ideální mazání při velmi širokém rozsahu pracovních teplot.

ATOIL SYNT PAO 320 je vysoce aditivovaný olej, bez obsahu chlóru, s excelentní výdrží vůči opotřebení díky kterému zajišťuje velmi dlouhou životnost.

ATOIL SYNT PAO 320 vykazuje znamenitou odolonost vůči hydrolíze a je kompatibilní s nejvíce používanými elastomery.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL SYNTH PAO 320 CLP HC 320 GL 4 176 0,86 Karta výrobku
ATOIL T 80 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL T 80 è un olio per cambi e differenziali con un campo d’impiego molto vasto. L’ottimo comportamento viscosità - temperatura assicura ottimale fluidità entro un ampio intervallo di temperature. Olio base di altissima qualità, scelto in base a severi controlli, ed additivi scrupolosamente selezionati assicurano a questo prodotto una durata notevolmente superiore. Una speciale attivazione zolfo/fosforo conferisce inoltre a quest’olio uno straordinario potere di resistenza a estreme pressioni (EP) con una spiccata diminuzione dell’attrito e conseguente minimizzazione di usura dei cambi ed ingranaggi anche sotto le più severe condizioni d’esercizio. Ulteriore effetto di questa ottimale lubrificazione è una straordinaria silenziosità dei riduttori. ATOIL T 80 corrisponde in tutti i punti alle prescrizioni delle specifiche MIL-L-2105 B e C ed alle classifiche API GL 5.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL T 80 GL5 0,89 Karta výrobku
ATOIL T7 Karta výrobku Otevřít detail

ATOIL T 7 è un olio multigrado per riduttori e differenziali adatto per un largo campo d’impieghi. Il carattere multigrado di questo prodotto consente di coprire le classi di viscosità SAE 85W, SAE 90 e 140. L’ottimo comportamento viscosità-temperatura assicura sufficiente fluidità a basse temperature e ideale viscosità alle normali temperature d’esercizio, garantendo un‘eccezionale stabilità del velo lubrificante. Ne consegue una silenziosità straordinaria dei riduttori ed una sicurezza d’esercizio ottimale anche in condizioni di lavoro gravoso. ATOIL T 7 corrisponde in tutti i punti alle prescrizioni delle specifiche MIL-L-2105 B e C ed alle classifiche API GL 5.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ATOIL T7 GL 5 0,91 Karta výrobku
BORA 10W 40 Karta výrobku Otevřít detail

Bora je motorový olej UHPD na syntetickém základě PAO (poli-alfa-olefin) pro dieslové motory. Jedná se o výrobek schopný znatně snížit spotřebu paliva, a maximálně prodloužit interval výměny oleje.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
BORA 10W 40 CI4 E6 / E7-12 ECF-1a M3477 / M3271-1 228.51 160 0,86 Karta výrobku
BORA 5W 30 Karta výrobku Otevřít detail

BORA è un olio motore UHPD a base sintetica poli-alfa-olefinica (PAO) per motori diesel. E' un prodotto capace di ridurre notevolmente i consumi di carburante e ampliare al massimo gli intervalli di sostituzione dell'olio.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
BORA 5W 30 E7/E5/E4 3277 228.5 170 0,86 Karta výrobku
BURIAN Karta výrobku Otevřít detail

BURIAN è un prodotto ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l’utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. Sotto la supervisione dei più affermati produttori di motori, BURIAN è stato a lungo testato e analizzato nelle condizioni di lavoro più estreme dimostrando ottime capacità e lunga durata su impianti a cogenerazione gas e biogas. BURIAN rappresenta l’ultima evoluzione tecnica nel suo campo, il risultato della sinergia tra le migliori basi minerali e additivi specifici e innovativi per questo tipo di applicazioni. E’ infatti noto che l’utilizzo di gas particolari, nella fattispecie di biogas, rappresenta un problema a livello di lubrificazione degli organi meccanici e di durata del lubrificante. La particolare additivazione del prodotto garantisce per questo la massima pulizia e protezione del motore anche nelle condizioni più gravose. I test e l’esperienza sul campo hanno dimostrato come BURIAN ha riscosso il massimo apprezzamento da parte di costruttori e utilizzatori di impianti di cogenerazione in termini di pulizia del motore, protezione anti-usura e anti-corrosione, consentendo inoltre il prolungamento degli intervalli di sostituzione fino al 50%.BURIAN è inoltre raccomandato per: CATERPILLAR

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
BURIAN 0,89 Karta výrobku
BURIAN LIGHT Karta výrobku Otevřít detail

BURIAN LIGHT è un prodotto ad alto rendimento di ultima generazione, formulato per l’utilizzo su motori a cogenerazione alimentati a gas. Sotto la supervisione dei più affermati produttori di motori, BURIAN LIGHTt è stato a lungo testato e analizzato nelle condizioni di lavoro più estreme dimostrando ottime capacità e lunga durata su impianti a cogenerazione gas metano e biogas. BURIAN LIGHTt rappresenta l’ultima evoluzione tecnica nel suo campo, il risultato della sinergia tra le migliori basi minerali e additivi specifici e innovativi per questo tipo di applicazioni. BURIAN LIGHT, grazie alla specifica additivazione “low ash”, basso contenuto di ceneri, garantisce lunga durata e perfetta pulizia dei motori, in particolare di quelli alimentati a gas metano. L’utilizzo di una formulazione innovativa permette tuttavia l’utilizzo proficuo anche su motori funzionanti a bio-gas.I test e l’esperienza sul campo hanno dimostrato come BURIAN LIGHT ha riscosso il massimo apprezzamento da parte di costruttori e utilizzatori di impianti di cogenerazione in termini di pulizia del motore, protezione anti-usura e anti-corrosione, consentendo un notevole prolungamento degli intervalli di sostituzione. BURIAN LIGHT soddisfa le richieste dei principali costruttori di impianti di cogenerazione quali: GE JENBACHER, MAN, CATERPILLAR

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
BURIAN LIGHT 0,90 Karta výrobku
CALOR 100 Karta výrobku Otevřít detail

CALOR 100 rappresenta una serie di oli minerali a base paraffinica severamente raffinati ed additivati idonei per l’impiego in condizioni di temperatura molto elevate. CALOR 100 trova impiego idoneo negli impianti oleotermici convenzionali chiusi a medio-alta velocità di circolazione, funzionanti in un campo di temperature comprese fra -8°C e +350°C. Può essere usato per impianti a doppio ciclo operativo (riscaldamento e raffreddamento) e in apparecchiature termiche nelle quali la superficie dell'olio caldo è a diretto contatto con l'atmosfera. I campi di impiego possono essere i piú vari: impianti centralizzati di riscaldamento, industria del legno, tessile e della carta, generazione di vapore, industrie elettromeccaniche e meccaniche, impianti di verniciatura, ecc. Le caratteristiche principali di CALOR 100 sono: ottima stabilità termica; elevato calore specifico; alto punto di infiammabilitá,; bassa tensione di vapore alle differenti temperature; Tali proprietà consentono di ottenere massima resistenza a fenomeni di cracking, facili avviamenti a freddo ed ottimi regimi di circolazione del fluido negli impianti, sicurezza contro rischi di incendio ed assenza di fenomeni di cavitazione delle pompe che renderebbero irregolare la trasmissione del calore, assenza di fenomeni di corrosione sui metalli comunemente usati.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CALOR 100 100 0,90 Karta výrobku
CALOR 32 Karta výrobku Otevřít detail

CALOR 32 rappresenta una serie di oli minerali a base paraffinica severamente raffinati ed additivati idonei per l’impiego in condizioni di temperatura molto elevate. CALOR 32 trova impiego idoneo negli impianti oleotermici convenzionali chiusi a medio-alta velocità di circolazione, funzionanti fino ad una temperatura pari a +350°C. Può essere usato per impianti a doppio ciclo operativo (riscaldamento e raffreddamento) e in apparecchiature termiche nelle quali la superficie dell'olio caldo è a diretto contatto con l'atmosfera. I campi di impiego possono essere i piú vari: impianti centralizzati di riscaldamento, industria del legno, tessile e della carta, generazione di vapore, industrie elettromeccaniche e meccaniche, impianti di verniciatura, ecc. Le caratteristiche principali di CALOR 32 sono: ottima stabilità termica; elevato calore specifico; alto punto di infiammabilitá,; bassa tensione di vapore alle differenti temperature; Tali proprietà consentono di ottenere massima resistenza a fenomeni di cracking, facili avviamenti a freddo ed ottimi regimi di circolazione del fluido negli impianti, sicurezza contro rischi di incendio ed assenza di fenomeni di cavitazione delle pompe che renderebbero irregolare la trasmissione del calore, assenza di fenomeni di corrosione sui metalli comunemente usati.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CALOR 32 32 0,87 Karta výrobku
CALOR 68 Karta výrobku Otevřít detail

CALOR 68 rappresenta una serie di oli minerali a base paraffinica severamente raffinati ed additivati idonei per l’impiego in condizioni di temperatura molto elevate. CALOR 68 trova impiego idoneo negli impianti oleotermici convenzionali chiusi a medio-alta velocità di circolazione, funzionanti in un campo di temperature comprese fra -8°C e +350°C. Può essere usato per impianti a doppio ciclo operativo (riscaldamento e raffreddamento) e in apparecchiature termiche nelle quali la superficie dell'olio caldo è a diretto contatto con l'atmosfera. I campi di impiego possono essere i piú vari: impianti centralizzati di riscaldamento, industria del legno, tessile e della carta, generazione di vapore, industrie elettromeccaniche e meccaniche, impianti di verniciatura, ecc. Le caratteristiche principali di CALOR 68 sono: ottima stabilità termica; elevato calore specifico; alto punto di infiammabilitá,; bassa tensione di vapore alle differenti temperature; Tali proprietà consentono di ottenere massima resistenza a fenomeni di cracking, facili avviamenti a freddo ed ottimi regimi di circolazione del fluido negli impianti, sicurezza contro rischi di incendio ed assenza di fenomeni di cavitazione delle pompe che renderebbero irregolare la trasmissione del calore, assenza di fenomeni di corrosione sui metalli comunemente usati.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CALOR 68 68 0,88 Karta výrobku
CALOR AFD 22 Karta výrobku Otevřít detail

CALOR AFD 22  je speciálně vytvořený teplonosný olej pro použití v teplonosných systémech v potravinářském průmyslu. Oproti tradičním teplonosným olejům, obsahuje CALOR AFD 22 pouze ingredience, které plně respektují požadavky NSF-H1.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CALOR AFD 22 22 123 0,82 Karta výrobku
CHAIN SYNT FOOD 1500 Karta výrobku Otevřít detail

CHAIN SYNT FOOD je série olejů pro mazání řetězů světlé barvy, bez zápachu a chuti formulovaných na základě plně syntetických základových olejů PAO. Díky jejich specifické formulaci, jsou tyto oleje vhodné pro aplikace kde není možné vyloučit náhodný kontakt oleje s potravinami, léky či nápoji. Jedná se o výrobky formulované dle specifikací FDA 21 CFR 178.3570, certifikované NSF H1 a v souladu se specifikací HALAL.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CHAIN SYNT FOOD 1500 1500 0,85 Karta výrobku
CHAIN SYNT FOOD 220 Karta výrobku Otevřít detail

CHAIN SYNT FOOD je série olejů pro mazání řetězů světlé barvy, bez zápachu a chuti formulovaných na základě plně syntetických základových olejů PAO. Díky jejich specifické formulaci, jsou tyto oleje vhodné pro aplikace kde není možné vyloučit náhodný kontakt oleje s potravinami, léky či nápoji. Jedná se o výrobky formulované dle specifikací FDA 21 CFR 178.3570, certifikované NSF H1 a v souladu se specifikací HALAL

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CHAIN SYNT FOOD 220 220 0,85 Karta výrobku
CHAIN SYNT FOOD 32 Karta výrobku Otevřít detail

CHAIN SYNT FOOD je série olejů pro mazání řetězů světlé barvy, bez zápachu a chuti formulovaných na základě plně syntetických základových olejů PAO. Díky jejich specifické formulaci, jsou tyto oleje vhodné pro aplikace kde není možné vyloučit náhodný kontakt oleje s potravinami, léky či nápoji. Jedná se o výrobky formulované dle specifikací FDA 21 CFR 178.3570, certifikované NSF H1 a v souladu se specifikací HALAL.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CHAIN SYNT FOOD 32 32 0,85 Karta výrobku
CHAIN SYNT FOOD 460 Karta výrobku Otevřít detail

CHAIN SYNTH FOOD jsou série olejů pro mazání řetězů světlé barvy, bez zápachu formulovaných na základě plně syntetických základových olejů. Díky jejich specifické formulaci, tyto oleje vykazují vlastnosti výrobku nezávadného pro zdraví, a zároveň  zaručují vynikajicí mazací vlastnosti

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CHAIN SYNT FOOD 460 460 0,85 Karta výrobku
CLUTCH Karta výrobku Otevřít detail

CLUTCH is the high performance oil formulated to ensure perfect operation of the oil bath clutch, even when operating under difficult working conditions. CLUTCH guarantees perfect running of the clutch, thus avoiding unpleasant slippage problems. CLUTCH ensures maximum corrosion and rust protection for all parts of the gearbox and clutch.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CLUTCH 137 0,89 Karta výrobku
CLUTCH TRIAL Karta výrobku Otevřít detail

CLUTCH TRIAL is the high performance synthetic oil formulated to ensure perfect operation of the oil bath clutch, even when operating under difficult working conditions. CLUTCH TRIAL guarantees perfect running of the clutch, thus avoiding unpleasant slippage problems. CLUTCH TRIAL ensures maximum corrosion and rust protection for all parts of the gearbox and clutch. Thanks to the experience accrued in the world of racing, CLUTCH TRIAL allows a considerable extension of clutch replacement intervals whilst guaranteeing maximum performance.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CLUTCH TRIAL ISO VG 22 302 Karta výrobku
COMPRESS PAO 100 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS PAO is synthetic oil based on PAO (poly-alfa-olefines) and technologically advanced additives.
Sensible extension of plant working life; Excellent demulsifying and air separation properties; Perfect compatibility with joints, paints and polycarbonate filters; Outstanding oxidation resistance; Protection against wear; Very good protection against corrosion; Excellent rheological properties (on high and low temperatures); High flash point and low volatility.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS PAO 100 VDL 100 DAJ 135 0,84 Karta výrobku
COMPRESS PAO 32 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS PAO is synthetic oil based on PAO (poly-alfa-olefines) and technologically advanced additives.
Sensible extension of plant working life; Excellent demulsifying and air separation properties; Perfect compatibility with joints, paints and polycarbonate filters; Outstanding oxidation resistance; Protection against wear; Very good protection against corrosion; Excellent rheological properties (on high and low temperatures); High flash point and low volatility.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS PAO 32 VDL 32 DAJ 133 0,83 Karta výrobku
COMPRESS PAO 46 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS PAO is synthetic oil based on PAO (poly-alfa-olefines) and technologically advanced additives.
Sensible extension of plant working life; Excellent demulsifying and air separation properties; Perfect compatibility with joints, paints and polycarbonate filters; Outstanding oxidation resistance; Protection against wear; Very good protection against corrosion; Excellent rheological properties (on high and low temperatures); High flash point and low volatility.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS PAO 46 VDL 46 DAJ 130 0,84 Karta výrobku
COMPRESS R BIO 32 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS R BIO is biodegradable lubricant oil based on synthetic esters, specially formulated for rotation (screw and pallet) compressors lubrication. Particularly suitable for use in areas, which have to be protected from eventual environment pollution. In some cases can also be used with piston compressors.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS R BIO 32 DAJ 32 150 0,92 Karta výrobku
COMPRESS R BIO 46 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS R BIO is biodegradable lubricant oil based on synthetic esters, specially formulated for rotation (screw and pallet) compressors lubrication. Particularly suitable for use in areas, which have to be protected from eventual environment pollution. In some cases can also be used with piston compressors.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS R BIO 46 DAJ 46 151 0,92 Karta výrobku
COMPRESS R BIO 68 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS R BIO is biodegradable lubricant oil based on synthetic esters, specially formulated for rotation (screw and pallet) compressors lubrication. Particularly suitable for use in areas, which have to be protected from eventual environment pollution. In some cases can also be used with piston compressors.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS R BIO 68 DAJ 68 160 0,93 Karta výrobku
COMPRESS SYNT FOOD 32 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS SYNT FOOD 32 è un olio sintetico NSF H1 per compressori, atossico privo di colore ed odore. COMPRESS SYNT FOOD 32 è conforme alle specifiche VDL e VCL secondo la DIN 51506. COMPRESS SYNT FOOD 32 è un prodotto fisiologicamente innocuo che rispetta in pieno le specifiche NSF H1 per l’utilizzo nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche. Le caratteristiche principali di COMPRESS SYNT FOOD 32 sono: alta resistenza all’ossidazione e all’invecchiamento; minima formazione di residui solidi; ottimo potere di separazione dall’aria e dall’acqua; lunga durata in esercizio; ideale anche per l’impiego su compressori di gas inerti e anidride carbonica (non adatto per ossigeno)

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS SYNT FOOD 32 VDL VCL 32 Karta výrobku
COMPRESS SYNT FOOD 46 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS SYNT FOOD 46 è un olio sintetico NSF H1 per compressori, atossico privo di colore ed odore. COMPRESS SYNT FOOD 46 è conforme alle specifiche VDL e VCL secondo la DIN 51506. COMPRESS SYNT FOOD 46 è un prodotto fisiologicamente innocuo che rispetta in pieno le specifiche NSF H1 per l’utilizzo nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche. Le caratteristiche principali di COMPRESS SYNT FOOD 46 sono: alta resistenza all’ossidazione e all’invecchiamento; minima formazione di residui solidi; ottimo potere di separazione dall’aria e dall’acqua; lunga durata in esercizio; ideale anche per l’impiego su compressori di gas inerti e anidride carbonica (non adatto per ossigeno)

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS SYNT FOOD 46 VDL VCL 46 145 0,83 Karta výrobku
COMPRESS SYNT FOOD 68 Karta výrobku Otevřít detail

COMPRESS SYNT FOOD 68 è un olio sintetico NSF H1 per compressori, atossico, privo di colore ed odore. COMPRESS SYNT FOOD 68 è conforme alle specifiche VDL e VCL secondo la DIN 51506. COMPRESS SYNT FOOD 68 è un prodotto fisiologicamente innocuo che rispetta in pieno le specifiche NSF H1 per l’utilizzo nelle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche. Le caratteristiche principali di COMPRESS SYNT FOOD 68 sono: alta resistenza all’ossidazione e all’invecchiamento; minima formazione di residui solidi; ottimo potere di separazione dall’aria e dall’acqua; lunga durata in esercizio; ideale anche per l’impiego su compressori di gas inerti e anidride carbonica (non adatto per ossigeno)

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
COMPRESS SYNT FOOD 68 VDL VCL 68 141 0,84 Karta výrobku
CORONA 5W 30 Karta výrobku Otevřít detail

CORONA 5W30 je vysoce výkonný motorový olej formulován na syntetickém základě a pečlivě vybraném balíku aditiv pro zajištění maximálního výkonu motoru.

Výběr syntetického základu zajišťuje u tohoto výrobku vyjímečnou odolnost vůči vysokým teplotám i vůči oxidaci a zároveň mimořádné mazací schopnosti a s tím spojené snížení tření zabezpečují snížení spotřeby pohonných hmot („fuel economy").

Díky své specifické syntetické formulaci, CORONA 5W30 zajišťuje maximální výkon při velmi širokém rozpětí pracovních teplot i prodloužení intervalu výměny oleje.

Speciální aditivace "low SAPS" (nízký obsah sirnatého popílku, fosforu a síry) zajišťuje perfektní čistotu motoru a ohled na systém katalyzátoru, zatímco velmi specifické mazací vlastnosti výrobku CORONA 5W30 přispívají ke značnému snížení mechanického opotřebení.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
CORONA 5W 30 SN C3 229.51; 229.52 175 0,855 Karta výrobku
DRACO 10W 40 Karta výrobku Otevřít detail

Semi-synthetic engine oil SAE 10W40
DRACO 10W40 is high performance semi-synthetic engine oil ideal for all light vehicles powered by diesel or petrol engines with or without turbo.

DRACO 10W40 provides perfect cold start lubrication due to its low pour point and assures high protection against wear phenomena generated by high working temperatures.

DRACO 10W40 due to its particular formulation and low viscosity assures fuel consumption reduction if compared to standard mineral oils. This product contains also particular additive packaging which grants maximum engine cleanness.

DRACO 10W40 is not suitable for engines equipped with particulate filter.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
DRACO 10W 40 SL/CF A3/B3 229.1 161 0,87 Karta výrobku
DUO MIX Karta výrobku Otevřít detail

DUO MIX is a synthetic base lubricant for two-stroke engines. DUO MIX ensures perfect combustion, optimum lubrication and complete protection of the engine. Further the product guarantees a reduction of smoke emission, above all at cold starts.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
DUO MIX TC 0,88 Karta výrobku
DUO SYNT S Karta výrobku Otevřít detail

DUO SYNT S è un lubrificante completamente sintetico,specialmente formulato per motori a due tempi d'ultima concezione. DUO SYNT S assicura, attraverso una perfetta combustione, massime prestazioni in termini di accelerazione e rapidità di risposta del motore, evitando la formazione di depositi carboniosi che possano limitare la mobilità delle fasce elastiche, ostruire le luci di scarico e modificare la geometria della camera di combustione. DUO SYNT S è un prodotto concepito per l’impiego su motori a due tempi raffreddati ad aria o motori a due tempi per i quali è prescritto un olio con specifiche API TC. E’ ottimale per applicazioni severe (anche motori da competizione) oppure ove sia previsto l’utilizzo di prodotti rispettosi dell’ambiente. DUO SYNT S si diluisce istantaneamente nella benzina 98 ottani, nelle Super Plus e nelle benzine da competizione, a concentrazioni dall’1 al 3% a seconda delle prescrizioni del costruttore. E’ utilizzabile anche in sistemi di miscelazione automatica. Le caratteristiche principali di DUO SYNT S sono: perfetta lubrificazione e pulizia del motore; minimo contenuto di ceneri: riduzione dei depositi su pistoni, fasce, candele; diluizione istantanea e omogenea nella benzina anche a basse temperature conferendo una colorazione blu alla miscela; conservazione della compressione e accensione immediata; protezione anticorrosiva; pulizia dello scarico; riduzione dell’emissione di fumi e particolato; protezione ambientale: biodegradabilità superiore all’80%

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
DUO SYNT S TC 0,89 Karta výrobku
ERIS 5W 30 Karta výrobku Otevřít detail

Synthetic engine oil 5W30 fuel economy

ERIS is high performance engine lubricant fluid formulated from a fully synthetic base and strictly selected additives in order to grant maximum engine performance.

The choice of fully synthetic base PAO (poly-alfa-olefine) provides outstanding thermal stability and oxidation resistance, as well as exceptional lubrication characteristics which assure friction reduction and consequently fuel consumption containment (fuel economy).

Thanks to its particular formulation ERIS 5W30 provides maximum performance over a wide working temperature range and prolonged oil change interval.

Particular low SAPS additives (low ashes, low sulphur and low phosphorus content) assures perfect engine and catalyst system cleanness and outstanding lubrication properties of ERIS contribute to significant mechanical parts wear reduction.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ERIS 5W 30 C4 MB 229.51 164 0,85 Karta výrobku
FORK SAE 10W Karta výrobku Otevřít detail

FORK is high viscosity fluid specially formulated for racing motorcycles forks. It assures fluidity on low temperatures and constant working in wide temperature range.
FORK avoids foam forming and air bubbles accumulation.
Selected additives package guarantees excellent wear and corrosion protection of the sliding parts.
FOR FORK is compatible with the most common
elastomers.
FORK 2,5W - 5W - 7,5W oils can
be mixed together, the 10W and 15W oils not.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
FORK SAE 10W SAE 10W 175 ,843 Karta výrobku
FORK SAE 15W Karta výrobku Otevřít detail

FORK is high viscosity fluid specially formulated for racing motorcycles forks. It assures fluidity on low temperatures and constant working in wide temperature range.
FORK avoids foam forming and air bubbles accumulation.
Selected additives package guarantees excellent wear and corrosion protection of the sliding parts.
FOR FORK is compatible with the most common
elastomers.
FORK 2,5W - 5W - 7,5W oils can
be mixed together, the 10W and 15W oils not.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
FORK SAE 15W SAE 15W 207 ,850 Karta výrobku
FORK SAE 2,5W Karta výrobku Otevřít detail

FORK is high viscosity fluid specially formulated for racing motorcycles forks. It assures fluidity on low temperatures and constant working in wide temperature range.
FORK avoids foam forming and air bubbles accumulation.
Selected additives package guarantees excellent wear and corrosion protection of the sliding parts.
FOR FORK is compatible with the most common
elastomers.
FORK 2,5W - 5W - 7,5W oils can
be mixed together, the 10W and 15W oils not.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
FORK SAE 2,5W SAE 2,5W 0,89 Karta výrobku
FORK SAE 5W Karta výrobku Otevřít detail

FORK is high viscosity fluid specially formulated for racing motorcycles forks. It assures fluidity on low temperatures and constant working in wide temperature range.
FORK avoids foam forming and air bubbles accumulation.
Selected additives package guarantees excellent wear and corrosion protection of the sliding parts.
FOR FORK is compatible with the most common
elastomers.
FORK 2,5W - 5W - 7,5W oils can
be mixed together, the 10W and 15W oils not.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
FORK SAE 5W SAE 5W ,900 Karta výrobku
FORK SAE 7,5W Karta výrobku Otevřít detail

FORK is high viscosity fluid specially formulated for racing motorcycles forks. It assures fluidity on low temperatures and constant working in wide temperature range.
FORK avoids foam forming and air bubbles accumulation.
Selected additives package guarantees excellent wear and corrosion protection of the sliding parts.
FOR FORK is compatible with the most common
elastomers.
FORK 2,5W - 5W - 7,5W oils can
be mixed together, the 10W and 15W oils not.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
FORK SAE 7,5W SAE 7,5W ,900 Karta výrobku
KESOIL BIOSYNT Karta výrobku Otevřít detail

KESOIL BIOSYNT je olej na základě bio-odbouratelných základových olejů, a pečlivě vybraných aditiv, které zaručují maximální zřetel vůči životnímu prostředí, a zároveň i nejlepší mazací vlastnosti.

Specifická formulace tohoto výrobku umožňuje  použití i při velmi nízkých pracovních teplotách, a zamezuje vytváření inkrustací a usazenin na mazaných aplikacích.

 

 

 

Vyjímečná přilnavost výrobku, zaručuje vyšší mazací schopnosti, lepší ochranu řetezů, a tím zároveň značně prodlužuje jejich životnost.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
KESOIL BIOSYNT 0,92 Karta výrobku
KLASSIC SAE 20W/50 Karta výrobku Otevřít detail

Premium mineral multigrade engine oil designed in order to provide protection and a high level of performance for large 4-strokes new and older engines. Due to its particular formulation, KLASSIC can drastically reduce fuel consumption keeping engine and spark plugs clean, protecting all mechanical parts. KLASSIC is compatible with widely used sealing materials. KLASSIC provides, where present, a perfect functionality of oil bath clutch even when operating under heavy working conditions avoiding slippage problems. KLASSIC is ideal for high mileage use.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
KLASSIC SAE 20W/50 SJ 0,890 Karta výrobku
MISTRAL 15W 40 Karta výrobku Otevřít detail

Mistral je vysoce výkonný olej pro DIESELOVÉ a BENZÍNOVÉ motory formulovaný na základě vybraných a kontrolovaných surovin a přísad, vybavený vysokým viskozitním indexem, který zaručuje zachování výborných viskozimetrických vlastností i při použití v extrémně těžkých pracovních podmínkách. Mistral omezuje na minimum opotřebení a tření, zabraňuje "bore polishing" který způsobuje pokles výkonu a nadměrnou spotřebu oleje, neutralizuje kysele částice, které vznikají při spalování síry obsažené v palivu, zajišťuje maximální ochranu všech součásti motoru vůči korozi a rzi.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
MISTRAL 15W 40 CI4/CH4/SL A3/B3/B4/E5/E7 ECF-2, ECF-1a 3275 228.3, 229.1 137 0,89 Karta výrobku
MISTRAL J 15W 40 Karta výrobku Otevřít detail

Mistral J je vysoce výkonný olej pro DIESELOVÉ a BENZÍNOVÉ motory formulovaný na základě vybraných a kontrolovaných surovin a přísad, vybavený vysokým viskozitním indexem, který zaručuje zachování výborných viskozimetrických vlastností i při použití v extrémně těžkých pracovních podmínkách. Mistral J omezuje na minimum opotřebení a tření, zabraňuje "bore polishing" který způsobuje pokles výkonu a nadměrnou spotřebu oleje, neutralizuje kysele částice, které vznikají při spalování síry obsažené v palivu, zajišťuje maximální ochranu všech součásti motoru vůči korozi a rzi.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
MISTRAL J 15W 40 CI4/SL/SM A3/B3/B4/E5/E7 ECF-2, ECF-1a 3275 228.3, 229.1 137 0,89 Karta výrobku
MISTRAL PLUS 10W 40 Karta výrobku Otevřít detail

MISTRAL PLUS 10W40 je vysoce výkonný olej pro DIESELOVÉ motory formulovaný na základě přísně vybraných a neustále kontrolovaných základových olejů a vysoce kvalitních přísad, vybavený obzvláště vysokým viskozitním indexem, který zaručuje zachování výborných viskozimetrických vlastností i při použití v extrémně těžkých pracovních podmínkách.  MISTRAL PLUS 10W40 omezuje na minimum opotřebení a tření, zabraňuje "bore polishing" který způsobuje pokles výkonu a nadměrnou spotřebu oleje, neutralizuje kysele částice, které vznikají při spalování síry obsažené v palivu, zajišťuje maximální ochranu všech součásti motoru vůči korozi a rzi.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
MISTRAL PLUS 10W 40 CK4/CJ4/CI4+/CI4/CH4/SN E7 / E9-12 ECF-3/ECF-2/ECF-1a 3275; 3575 228.31 150 0,87 Karta výrobku
MISTRAL PLUS 15W 40 Karta výrobku Otevřít detail

MISTRAL PLUS je vysoce výkonný olej pro DIESELOVÉ motory formulovaný na základě přísně vybraných a neustále kontrolovaných základových olejů a vysoce kvalitních přísad, vybavený obzvláště vysokým viskozitním indexem, který zaručuje zachování výborných viskozimetrických vlastností i při použití v extrémně těžkých pracovních podmínkách.  MISTRAL PLUS omezuje na minimum opotřebení a tření, zabraňuje "bore polishing" který způsobuje pokles výkonu a nadměrnou spotřebu oleje, neutralizuje kysele částice, které vznikají při spalování síry obsažené v palivu, zajišťuje maximální ochranu všech součásti motoru vůči korozi a rzi.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
MISTRAL PLUS 15W 40 CK4/CJ4/CI4+/CI4/CH4/SN E7/E9 ECF-3/ECF-2/ECF-1a M3575/M3275 228.31 145 0,88 Karta výrobku
MIZAR 46 Karta výrobku Otevřít detail

MIZAR je hydraulický olej formulován na bázi obzvláště vytříděných parafínových základů, a vysoce výkonných přísad. MIZAR je výrobek s certifikací NSF H1, a je vhodný k použití v hydraulických systémech pracujících v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
MIZAR 46 HLP 46 Karta výrobku
MIZAR 68 Karta výrobku Otevřít detail

MIZAR je hydraulický olej formulován na bázi obzvláště vytříděných parafínových základů, a vysoce výkonných přísad. MIZAR je výrobek s certifikací NSF H1, a je vhodný k použití v hydraulických systémech pracujících v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
MIZAR 68 HLP 68 Karta výrobku
OFF ROAD SAE 10W/40 Karta výrobku Otevřít detail

OFF ROAD is a synthetic super multigrade oil developed to meet the lubrication needs of the last generation motorcycles with 4-stroke engines.
OFF ROAD ensures optimum engine lubrication even at high running temperatures. OFF ROAD keeps the engine and the sparkplugs clean to offer highest efficiency and performance.
OFF ROAD protects the engine from wear, prolonging the life of the moving parts; in particular the special extreme-pressure additives guarantee protection of the gears in the engine.
OFF ROAD, thanks to the special formulation, allows easy starting even in very cold weather as well as reduced fuel consumption.
OFF ROAD ensures perfect oil-bath clutch operation under any condition and duty, avoiding problems of clutch slip.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
OFF ROAD SAE 10W/40 SJ 150 0,88 Karta výrobku
OMB 15 Karta výrobku Otevřít detail

OMB 15 a OMB 68 jsou bezbarvé medicinální (farmaceutické) oleje,  bez zápachu a bez chuti, vyhovují  požadavkům dle DAB 10 (v německé farmaceutické knize) a mezinárodním normám dle Phar.Eur.2.

 

 

 

OMB 15 a OMB 68 splňují také požadavky NSF H1 pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
OMB 15 15 0,85 Karta výrobku
OMB 68 Karta výrobku Otevřít detail

OMB 15 a OMB 68 jsou bezbarvé medicinální (farmaceutické) oleje,  bez zápachu a bez chuti, vyhovují  požadavkům dle DAB 10 (v německé farmaceutické knize) a mezinárodním normám dle Phar.Eur.2.

 

 

 

OMB 15 a OMB 68 splňují také požadavky NSF H1 pro použití v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
OMB 68 68 0,86 Karta výrobku
PICTOR 5W 30 Karta výrobku Otevřít detail

Synthetic engine oil 5W30 fuel economy
PICTOR is high performance engine lubricant fluid formulated from synthetic base and strictly selected additives in order to grant maximum engine performance.

The choice of synthetic base assures to this product outstanding thermal stability and oxidation resistance, as well as exceptional lubrication characteristics which assure friction reduction and consequently fuel consumption containment (fuel economy).

Thanks to its particular formulation PICTOR 5W30 provides maximum performance over a wide working temperature range and prolonged oil change interval.

Particular low SAPS additives (low ashes, low sulphur and low phosphorus content) assures perfect engine and catalyst system cleanness and outstanding lubrication properties of PICTOR contribute to significant mechanical parts wear reduction.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
PICTOR 5W 30 C3, A3/B4 MB 229.51 174 0,85 Karta výrobku
PYXIS 5W 30 Karta výrobku Otevřít detail

Synthetic engine oil 5W30 fuel economy

PYXIS is high performance engine lubricant fluid formulated from synthetic base and strictly selected additives in order to grant maximum engine performance.

The choice of synthetic base provides outstanding thermal stability and oxidation resistance, as well as exceptional lubrication characteristics which assure friction reduction and consequently fuel consumption containment (fuel economy).

Thanks to its particular formulation PYXIS 5W30 provides maximum performance over a wide working temperature range and prolonged oil change interval.

Particular low SAPS additivation (low ash content, low sulphur and low phosphorus level) assures perfect engine and catalyst system cleanness and outstanding lubrication properties of PYXIS contribute to significant mechanical parts wear reduction.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
PYXIS 5W 30 SM, SN, CF C2-08, A5/B5-04, A1/B1-04 164 0,84 Karta výrobku
RACE SAE 05W/40 Karta výrobku Otevřít detail

RACE - 4T SINTHETIC MOTOR OIL SAE 05W/40
Peak performance 100% synthetic lubricant (PAO) for four-stroke engines. RACE's unique formulation ensures perfect lubrication under extreme conditions for all racing and conventional engines. RACE prevents carbon build-up on rings and pistons, ensuring fast heat dissipation and maximum engine power. RACE is perfectly compatible with oil-bathed clutch disks.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RACE SAE 05W/40 SM 180 0,85 Karta výrobku
RACE SAE 10W/50 Karta výrobku Otevřít detail

RACE - 4T SINTHETIC MOTOR OIL SAE 10W/ 50
Peak performance 100% synthetic lubricant (PAO) for four-stroke engines. RACE's unique formulation ensures perfect lubrication under extreme conditions for all racing and conventional engines. RACE prevents carbon build-up on rings and pistons, ensuring fast heat dissipation and maximum engine power. RACE is perfectly compatible with oil-bathed clutch disks.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RACE SAE 10W/50 SM 175 0,86 Karta výrobku
RACE SAE 10W/60 Karta výrobku Otevřít detail

RACE - 4T SINTHETIC MOTOR OIL SAE 10W 60
Peak performance 100% synthetic lubricant (PAO) for four-stroke engines. RACE's unique formulation ensures perfect lubrication under extreme conditions for all racing and conventional engines. RACE prevents carbon build-up on rings and pistons, ensuring fast heat dissipation and maximum engine power. RACE is perfectly compatible with oil-bathed clutch disks.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RACE SAE 10W/60 SM 175 0,86 Karta výrobku
RIPRESS EP 100 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 100 CLP 100 98 0,88 Karta výrobku
RIPRESS EP 1000 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 1000 CLP 1000 96 0,92 Karta výrobku
RIPRESS EP 150 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 150 CLP 150 96 0,89 Karta výrobku
RIPRESS EP 220 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 220 CLP 220 96 0,90 Karta výrobku
RIPRESS EP 320 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 320 CLP 320 96 0,90 Karta výrobku
RIPRESS EP 460 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 460 CLP 460 96 0,91 Karta výrobku
RIPRESS EP 68 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 68 CLP 68 98 0,88 Karta výrobku
RIPRESS EP 680 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS EP jsou parafinické minerální oleje s aditivy na základě síry a fosforu, které vykazují jejich vynikajicí vlastnosti při mazání všech druhů převodů pracujících jak při nízkých tak při vysokých otáčkách.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS EP 680 CLP 680 96 0,92 Karta výrobku
RIPRESS SYNT 150 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT 150 è un olio di natura sintetica PAG (poliglicole) . RIPRESS SYNT 150 grazie alla speciale formulazione ed all’altissimo indice di viscosità naturale, consente di operare in un ampio campo di temperature con minime variazioni viscosimetriche. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio anche in presenza di temperature elevate.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT 150 CLP 150 225 1,00 Karta výrobku
RIPRESS SYNT 220 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT 220 è un olio di natura sintetica PAG (poliglicole) . RIPRESS SYNT 220, grazie alla speciale formulazione ed all’altissimo indice di viscosità naturale, consente di operare in un ampio campo di temperature con minime variazioni viscosimetriche. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio anche in presenza di temperature elevate.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT 220 CLP 220 225 1,00 Karta výrobku
RIPRESS SYNT 320 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT 320 è un olio di natura sintetica PAG (poliglicole) . RIPRESS SYNT 320, grazie alla speciale formulazione ed all’altissimo indice di viscosità naturale, consente di operare in un ampio campo di temperature con minime variazioni viscosimetriche. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio anche in presenza di temperature elevate.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT 320 CLP 320 243 1,00 Karta výrobku
RIPRESS SYNT 460 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT 460 è un olio di natura sintetica PAG (poliglicole) . RIPRESS SYNT 460, grazie alla speciale formulazione ed all’altissimo indice di viscosità naturale, consente di operare in un ampio campo di temperature con minime variazioni viscosimetriche. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio anche in presenza di temperature elevate.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT 460 CLP 460 245 1,00 Karta výrobku
RIPRESS SYNT 680 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT 680 è un olio di natura sintetica PAG (poliglicole) . RIPRESS SYNT 680, grazie alla speciale formulazione ed all’altissimo indice di viscosità naturale, consente di operare in un ampio campo di temperature con minime variazioni viscosimetriche. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio anche in presenza di temperature elevate.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT 680 CLP 680 245 1,00 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 100 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 100 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 100 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 100, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 100 CLP 100 144 0,84 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 15 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 15 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 15 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 15, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 15 HLP 15 130 0,82 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 150 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 150 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 150 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 150, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 150 CLP 150 137 0,85 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 220 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 220 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 220 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 220, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 220 CLP 220 140 0,85 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 32 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 32 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 32 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 32, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 32 HLP 32 142 0,83 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 320 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 320 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 320 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 320, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 320 CLP 320 142 0,86 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 46 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 46 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 46 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 46, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 46 HLP 46 145 0,83 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 460 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 460 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 460 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 460, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 460 CLP 460 144 0,86 Karta výrobku
RIPRESS SYNT FOOD 68 Karta výrobku Otevřít detail

RIPRESS SYNT FOOD 68 è un olio lubrificante sintetico PAO (poli-alfa-olefine) ad alto rendimento specificamente concepito per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. RIPRESS SYNT FOOD 68 è un prodotto completamente atossico formulato secondo le specifiche NSF H1. RIPRESS SYNT FOOD 68, grazie alla speciale formulazione, consente di operare in condizioni gravose sia ad alte che a basse temperature ed in impianti meccanicamente molto sollecitati. L’eccezionale resistenza all’ossidazione e l’ottima stabilità termica garantiscono una prolungata durata di esercizio e una riduzione dei consumi di lubrificante. E’ un prodotto compatibile con oli minerali caratterizzato da una bassissima formazione di residui carboniosi ed una buona compatibilità con la maggior parte di guarnizioni.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
RIPRESS SYNT FOOD 68 CLP 68 141 0,84 Karta výrobku
ROAD SAE 10W/30 Karta výrobku Otevřít detail

ROAD is a synthetic super multigrade oil developed to meet the lubrication needs of the last generation motorcycles with 4-stroke engines.
ROAD ensures optimum engine lubrication even at high running temperatures. ROAD keeps the engine and the sparkplugs clean to offer highest efficiency and performance.
ROAD protects the engine from wear, prolonging the life of the moving parts; in particular the special extreme-pressure additives guarantee protection of the gears in the engine.
ROAD, thanks to the special formulation, allows easy starting even in very cold weather as well as reduced fuel consumption.
ROAD ensures perfect oil-bath clutch operation under any condition and duty, avoiding problems of clutch slip.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ROAD SAE 10W/30 SM 150 0,855 Karta výrobku
ROAD SAE 10W/40 Karta výrobku Otevřít detail

ROAD is a synthetic super multigrade oil developed to meet the lubrication needs of the last generation motorcycles with 4-stroke engines.
ROAD is also formulated for use in car petrol engines, with or without superchargers.
ROAD ensures optimum engine lubrication even at high running temperatures. ROAD keeps the engine and the sparkplugs clean to offer highest efficiency and performance.
ROAD protects the engine from wear, prolonging the life of the moving parts; in particular the special extreme-pressure additives guarantee protection of the gears in the engine.
ROAD, thanks to the special formulation, allows easy starting even in very cold weather as well as reduced fuel consumption.
ROAD ensures perfect oil-bath clutch operation under any condition and duty, avoiding problems of clutch slip.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ROAD SAE 10W/40 SJ A3 >150 0,875 Karta výrobku
ROAD SAE 15W/50 Karta výrobku Otevřít detail

ROAD is a synthetic super multigrade oil developed to meet the lubrication needs of the last generation motorcycles with 4-stroke engines.
ROAD ensures optimum engine lubrication even at high running temperatures. ROAD keeps the engine and the sparkplugs clean to offer highest efficiency and performance.
ROAD protects the engine from wear, prolonging the life of the moving parts; in particular the special extreme-pressure additives guarantee protection of the gears in the engine.
ROAD, thanks to the special formulation, allows easy starting even in very cold weather as well as reduced fuel consumption.
ROAD ensures perfect oil-bath clutch operation under any condition and duty, avoiding problems of clutch slip.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ROAD SAE 15W/50 SL 150 0,85 Karta výrobku
ROAD SAE 20W/50 Karta výrobku Otevřít detail

ROAD is a synthetic super multigrade oil developed to meet the lubrication needs of the last generation motorcycles with 4-stroke engines.
ROAD is also formulated for use in car petrol engines, with or without superchargers.
ROAD ensures optimum engine lubrication even at high running temperatures. ROAD keeps the engine and the sparkplugs clean to offer highest efficiency and performance.
ROAD protects the engine from wear, prolonging the life of the moving parts; in particular the special extreme-pressure additives guarantee protection of the gears in the engine.
ROAD, thanks to the special formulation, allows easy starting even in very cold weather as well as reduced fuel consumption.
ROAD ensures perfect oil-bath clutch operation under any condition and duty, avoiding problems of clutch slip.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ROAD SAE 20W/50 SJ 0,89 Karta výrobku
ROAD SAE 5W/40 Karta výrobku Otevřít detail

ROAD is a synthetic super multigrade oil developed to meet the lubrication needs of the last generation motorcycles with 4-stroke engines.
ROAD ensures optimum engine lubrication even at high running temperatures. ROAD keeps the engine and the sparkplugs clean to offer highest efficiency and performance.
ROAD protects the engine from wear, prolonging the life of the moving parts; in particular the special extreme-pressure additives guarantee protection of the gears in the engine.
ROAD, thanks to the special formulation, allows easy starting even in very cold weather as well as reduced fuel consumption.
ROAD ensures perfect oil-bath clutch operation under any condition and duty, avoiding problems of clutch slip.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
ROAD SAE 5W/40 SL 150 0,85 Karta výrobku
SHOCK H SAE 5W Karta výrobku Otevřít detail

SHOCK is lubricant with particularly elevated viscosity index specially formulated for new generation forks and shock absorbers. This product was developed in close collaboration with racing teams and provides regular and constant functioning in all operating conditions.
SHOCK formulation based on high performance base oils and specially selected additives features the best anti wear protection and corrosion protection ensuring perfect lubrication of the whole system. SHOCK are fully compatiblewith elastomers.
SHOCK oils can be mixed together.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
SHOCK H SAE 5W SAE 5W 167 0,90 Karta výrobku
SHOCK L SAE 2,5W Karta výrobku Otevřít detail

SHOCK is lubricant with particularly elevated viscosity index specially formulated for new generation forks and shock absorbers. This product was developed in close collaboration with racing teams and provides regular and constant functioning in all operating conditions.
SHOCK formulation based on high performance base oils and specially selected additives features the best anti wear protection and corrosion protection ensuring perfect lubrication of the whole system. SHOCK are fully compatiblewith elastomers.
SHOCK oils can be mixed together.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
SHOCK L SAE 2,5W SAE 2,5W 155 0,88 Karta výrobku
SIRIO HC SYNT 10W40 Karta výrobku Otevřít detail

Olio motore sintetico SAE 10W/40

SIRIO HC SYNT è un olio di tipo sintetico multifunzionale innovativo, particolarmente idoneo per motori diesel anche nuovi modelli a basse emissioni di costruzione sia americana che europea.
La qualità degli oli base adottati ed una accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio con ogni tipo di carburante e con estensione degli intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità del servizio. La gradazione di viscosità ne permette l'utilizzo nelle svariate condizioni climatiche garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze continuative.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
SIRIO HC SYNT 10W40 CI4 E4/E6/E7 160 0,86 Karta výrobku
SPIKA 10W TO4 Karta výrobku Otevřít detail

SPIKA SAE W 10 TO-4 je olej formulovaný pro mazání převodovek, mokrých brzd a hydraulických systémů v moderních stavebních strojích a zemědělské technice.

                                                           Tento výrobek je použitelný ve všech aplikacích, kde jsou požadovány oleje podle specifikaci CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, KOMATZU DRESSER e ZF TE-ML 03.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
SPIKA 10W TO4 TO 4 122 Karta výrobku
SPIKA PRO 30 Karta výrobku Otevřít detail

SPIKA PRO, thanks to its particular formulation, assures superior lubricant features even on engines working under particularly heavy conditions.
Efficient additive and detergent package, as well as dispersant agents guarantees perfect cleanness of engine and elimination of carbon deposits.
SPIKA PRO has excellent anti-corrosive properties, which permit use of fuel with elevated acidity (as vegetal fuel).
Elevated content of alkaline additives (TBN) assures long change intervals, as well as strong protection against aggressive acid substances.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
SPIKA PRO 30 CD 0,90 Karta výrobku
SPIKA PRO 40 Karta výrobku Otevřít detail

SPIKA PRO, thanks to its particular formulation, assures superior lubricant features even on engines working under particularly heavy conditions.
Efficient additive and detergent package, as well as dispersant agents guarantees perfect cleanness of engine and elimination of carbon deposits.
SPIKA PRO has excellent anti-corrosive properties, which permit use of fuel with elevated acidity (as vegetal fuel).
Elevated content of alkaline additives (TBN) assures long change intervals, as well as strong protection against aggressive acid substances.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
SPIKA PRO 40 CD 0,90 Karta výrobku
STRATOS PLUS 10W 40 Karta výrobku Otevřít detail

STRATOS PLUS 10W 40

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
STRATOS PLUS 10W 40 CI4 / CJ4 E4 / E6 / E7 / E9 ECF 3 M3477/M3575/M3271-1 228.51, 228.31 155 0,86 Karta výrobku
STRATOS PLUS 5W 30 Karta výrobku Otevřít detail

STRATOS PLUS 5W 30

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
STRATOS PLUS 5W 30 CJ4 E4 / E6 / E7 / E9 ECF 3 M3677/M3477/M3575/M3271-1 228.51, 228.31 157 0,86 Karta výrobku
TRANSMISSION SAE 80W/90 Karta výrobku Otevřít detail

TRANSMISSION SAE 80W/90 is mechanical transmission, hypoid differential and gear fluid suitable for extreme working conditions and particularly
heavy mechanical load.
TRANSMISSION SAE 80W/90 is lubricant with EP additives providing efficient anti-wear and anti-seize properties, maintaining perfect fluidity on low and high temperatures.
TRANSMISSION SAE 80W/90 provides extremely strong lubricating film resistance even on elevated working temperatures reducing eventual noises.
TRANSMISSION SAE 80W/90 is perfectly compatible with all
materials used for the gear production, protects
all surfaces from rust ensuring a long service life.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TRANSMISSION SAE 80W/90 GL4 & GL 5 0,905 Karta výrobku
TTO 870 Karta výrobku Otevřít detail

TTO 870 è un olio incongelabile naftenico per alte pressioni adatto per circuiti operanti a temperature molto basse. TTO 870, grazie ad un elevato indice di viscosità, assicura una lubrificazione perfetta e una variazione minima di viscosità all’interno di un vasto intervallo di temperatura di utilizzo. TTO 870 possiede spiccate proprietà anti-usura e anti-ossidazione ed è adatto a qualsiasi tipo di pompe idrauliche. Attenzione: non utilizzare TTO 870 in presenza di componenti costituiti da gomma naturale.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TTO 870 15 399 Karta výrobku
TTO 970 PAO Karta výrobku Otevřít detail

TTO 970 PAO ISO VG 22 je specificky formulovaný a vyvynutý syntetický nemrznoucí olej pro systémy pracující při extrémně nízkých teplotách i v přítomnosti velmi vysokých pracovních tlaků.

TTO 970 PAO ISO VG 22 je olej s mimořádně vysokým viskozitním indexem a tato charakteristika zaručuje perfektní mazací schopnosti a zároveň minimální variaci viskozity i při velmi širokém intervalu pracovních teplot.

TTO 970 PAO ISO VG 22 vykazuje excelentní odolonst vůči oxidaci a zaručuje mimořádnou ochranu vůči opotřebení. Velmi silné disperzní vlastnosti zaručují maximální ochranu proti korozi.

Doplňující informace: Pozor: výrobek není vhodný k použití v případě přítomnosti komponentů z přírodního kaučuku.

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TTO 970 PAO 22 302 Karta výrobku
TTO 971 PAO Karta výrobku Otevřít detail

TTO 970 PAO ISO VG 15 je specificky formulovaný a vyvynutý syntetický nemrznoucí olej pro systémy pracující při extrémně nízkých teplotách i v přítomnosti velmi vysokých pracovních tlaků.

 TTO 970 PAO ISO VG 15 je olej s mimořádně vysokým viskozitním indexem a tato charakteristika zaručuje perfektní mazací schopnosti a zároveň minimální variaci viskozity i při velmi širokém intervalu pracovních teplot.

 TTO 970 PAO ISO VG 15 vykazuje excelentní odolonst vůči oxidaci a zaručuje mimořádnou ochranu vůči opotřebení. Velmi silné disperzní vlastnosti zaručují maximální ochranu proti korozi.

Doplňující informace: Pozor: výrobek není vhodný k použití v případě přítomnosti komponentů z přírodního kaučuku.

                        

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TTO 971 PAO 15 327 Karta výrobku
TURBO SYNT GT 32 Karta výrobku Otevřít detail

TURBOSYNT GT 32 è un lubrificante sintetico formulato sulla base dei fluidi che garantiscono il massimo livello di rendimento e additivi di nuova generazione. TURBOSYNT GT 32 trova applicazione in particolare su turbine operanti ad alte temperature, tipo turbine a gas, dove i lubrificanti convenzionali subiscono un rapido processo degenerativo. Grazie alla formulazione sintetica TURBOSYNT GT 32 è inoltre ideale anche per impieghi in ambienti a temperatura inferiore alla norma. TURBOSYNT GT 32 è un prodotto sintetico ideale per turbine operanti ad alte temperature. Su questo tipo di applicazioni temperature locali di picco dell’ordine dei 300-350°C sono frequenti. Per questo è indispensabile l’utilizzo di prodotti ad alto rendimento. TURBOSYNT GT 32, formulato su base sintetica, è provvisto inoltre di uno speciale pacchetto di additivi che minimizzano la formazione di lacche e garantiscono prolungato utilizzo anche a temperature estreme, come dimostrano i test di stabilità termica effettuati e l’esperienza sul campo. TURBOSYNT GT 32 è specialmente additivato per l’impiego in condizioni di forti pressioni e sollecitazioni dimostrando perfette capacità lubrificanti e protettive anche in situazioni estreme. Le caratteristiche prestazionali superiori di TURBOSYNT GT 32 assicurano inoltre ottime capacità demulsificanti, di rilascio aria e rapido abbattimento delle schiume, riducendo il rischio di fenomeni di cavitazione e usura. TURBOSYNT GT 32 è omologato: SIEMENS TLV 901304; inoltre corrisponde alle specifiche: GEK 32568, GEK 101941; Alstom Power MAT 812101/812106/812108; Solar Turbines ES 9-224

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TURBO SYNT GT 32 DIN 51515 (2) TD32, DIN 51524 (1) HL32; ISO 6743-5: ISO-L-TSA/ISO-L-TSE/IDSO-L-TGA/ISO-L-TGB/ISO-L-TGE 130 0,84 Karta výrobku
TURBWAY 32 Karta výrobku Otevřít detail

TURBOWAY 32 è un lubrificante sintetico biodegradabile HEES (estere sintetico saturo, numero di iodio < 3) formulato sulla base di fluidi selezionati e additivi ad alto rendimento per garantire la massima efficienza e resa su impianti idraulici di controllo e turbine. TURBOWAY 32 è un prodotto unico nel suo genere, sviluppato sulla base di intense ricerche e test applicativi sul campo. Grazie alle superiori proprietà della base lubrificante, assicura lo stesso film lubrificante di un prodotto a viscosità superiore, consentendo la diminuzione dell’attrito interno e la quindi la drastica riduzione delle perdite di potenza generata. TURBOWAY 32 è ideale per tutti gli impianti operanti in ambienti naturali protetti o a rischio di inquinamento. E’ un prodotto ad alta efficienza, massima resistenza all’ossidazione e all’idrolisi, impiegabile su qualsiasi sistema, anche il più esigente da un punto di vista tecnico. TURBOWAY 32 risponde alle richieste tecniche DIN 51524 parte II per oli idraulici HLP e 51524 parte III per HVLP. E’ un olio ad alto indice di viscosità e basso pour point ed è quindi indicato per l’impiego in un vasto intervallo di temperature, anche quelle molto basse (ad es. per impianti situati in alta montagna). TURBOWAY 32 è perfettamente compatibile con più comuni materiali elastomerici ed è miscibile con olio minerale pur perdendo in tal caso le caratteristiche di biodegradabilità. Le caratteristiche principali di TURBOWAY 32 son: massima resistenza all’ossidazione e all’idrolisi; ottima protezione all’usura e alla corrosione; riduzione delle perdite di potenza da attrito; alto indice di viscosità, vasto campo di temperature di impiego; compatibilità con le guarnizioni; biodegradabilità secondo OECD 301 B e OECD 301 F (> 60%); Classe pericolosità acqua WGK 1

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TURBWAY 32 154 0,94 Karta výrobku
TURBWAY 46 Karta výrobku Otevřít detail

TURBOWAY 46 è un lubrificante sintetico biodegradabile HEES (estere sintetico saturo, numero di iodio < 3) formulato sulla base di fluidi selezionati e additivi ad alto rendimento per garantire la massima efficienza e resa su impianti idraulici di controllo e turbine. TURBOWAY 46 è un prodotto unico nel suo genere, sviluppato sulla base di intense ricerche e test applicativi sul campo. Grazie alle superiori proprietà della base lubrificante, assicura lo stesso film lubrificante di un prodotto a viscosità superiore, consentendo la diminuzione dell’attrito interno e la quindi la drastica riduzione delle perdite di potenza generata. TURBOWAY 46 è ideale per tutti gli impianti operanti in ambienti naturali protetti o a rischio di inquinamento. E’ un prodotto ad alta efficienza, massima resistenza all’ossidazione e all’idrolisi, impiegabile su qualsiasi sistema, anche il più esigente da un punto di vista tecnico. TURBOWAY 46 risponde alle richieste tecniche DIN 51524 parte II per oli idraulici HLP e 51524 parte III per HVLP. E’ un olio ad alto indice di viscosità e basso pour point ed è quindi indicato per l’impiego in un vasto intervallo di temperature, anche quelle molto basse (ad es. per impianti situati in alta montagna). TURBOWAY 46 è perfettamente compatibile con più comuni materiali elastomerici ed è miscibile con olio minerale pur perdendo in tal caso le caratteristiche di biodegradabilità. Le caratteristiche principali di TURBOWAY 46 son: massima resistenza all’ossidazione e all’idrolisi; ottima protezione all’usura e alla corrosione; riduzione delle perdite di potenza da attrito; alto indice di viscosità, vasto campo di temperature di impiego; compatibilità con le guarnizioni; biodegradabilità secondo OECD 301 B e OECD 301 F (> 60%); Classe pericolosità acqua WGK 1

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
TURBWAY 46 146 0,93 Karta výrobku
VACUUM OIL Karta výrobku Otevřít detail

VACUUM OIL je specificky formulovaný výrobek pro použití ve vakuových pumpách.

                                                   

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
VACUUM OIL 95 0,89 Karta výrobku
VELA 5W 40 Karta výrobku Otevřít detail

Synthetic engine oil 5W40 fuel economy
VELA is high performance engine lubricant formulated from synthetic base and strictly selected additives in order to grant maximum engine performance.

The choice of synthetic base assures to this product outstanding thermal stability and oxidation resistance, as well as exceptional lubrication characteristics which assure friction reduction and consequently fuel consumption containment (fuel economy).

Thanks to its particular formulation VELA 5W40 provides maximum performance over a wide working temperature range and prolonged oil change interval.

Special additives assures outstanding lubrication properties of VELA and contribute to significant mechanical parts improving engine efficiency.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
VELA 5W 40 SM, CF A3/B4 MB 229.3 175 0,85 Karta výrobku
VETERAN 15W40 Karta výrobku Otevřít detail

100% Mineral Motor Oil

VETERAN is multigrade motor oil designed for all naturally aspirated and turbocharged diesel and gasoline powered engines. This 100% mineral lubricant formulated with particularly selected additives is ideally suited for use in veteran, classic and vintage cars.
VETERAN reduces friction, minimizes wear, avoids excessive oil consumption, neutralizes acid residuals and provides maximum protection against corrosion for all engine parts.
VETERAN ensures perfect engine lubrication at low temperatures and optimal protection during normal and elevated working temperatures. Outstanding detergency provides exceptional engine cleanliness.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
VETERAN 15W40 CH4/SL 137 0,89 Karta výrobku
VETERAN 20W50 Karta výrobku Otevřít detail

100% Mineral Motor Oil

VETERAN is multigrade motor oil designed for all naturally aspirated and turbocharged diesel and gasoline powered engines. This 100% mineral lubricant formulated with particularly selected additives is ideally suited for use in veteran, classic and vintage cars.
VETERAN reduces friction, minimizes wear, avoids excessive oil consumption, neutralizes acid residuals and provides maximum protection against corrosion for all engine parts.
VETERAN ensures perfect engine lubrication at low temperatures and optimal protection during normal and elevated working temperatures. Outstanding detergency provides exceptional engine cleanliness.

 

  Klasifikace API ACEA Cat Man Mercedes Index viskozity Hustota Detail
VETERAN 20W50 CD/SF 0,89 Karta výrobku