Italiano | English | Deutsch | Français | Español | Česky | Slovensky | hrvatski | Slovensko | Русский | Polski
Language | Slovensky

LABORATÓRIUM A SLUŽBY

SLUŽBA ANALÝZY A PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY

Naša spoločnosť nie je len obyčajným dodávateľom produktov, ale aj spoľahlivým partnerom a globálnym poradcom v oblasti údržby.
V našom výskumnom a vývojovom laboratóriu prostredníctvom jednoduchého odberu oleja zo zariadení a prostriedkov klienta dokážeme vykonávať v najkratšom možnom čase analýzu mazív a pomocou preventívnej údržby a monitorovania všeobecného stavu mechanických častí predchádzať vzniku problémov spôsobených opotrebovaním a poruchám rôznych komponentov.

Výhodami tohto predbežného a selektívneho plánovania zákrokov údržby je obmedzenie času odstávky zariadení a núdzových odstávok, pokles spotreby mazadla a zvýšenie životnosti ponentov a disponibility zariadenia, s úsporami na nepriamych nákladoch spôsobených prerušeniami a neobvyklými stavmi.

Analýza oleja okrem toho signalizuje prítomnosť prípadných znečisťujúcich prvkov a účinnosť filtrov, čo umožňuje rýchle zásahy na ochranu zdravia osôb a životného prostredia. Na účel čo najlepšieho vykonania odberu poskytujeme praktickú odberovú súpravu a keď dostaneme materiál na analýzu, vykonáme filtráciu, mikroskopické pozorovanie a ferografickú analýzu.

Ponúkame tiež množstvo služieb poradenstva a podpory pre klientov. Vyškolení technici nachádzajú konkrétne riešenia rôznych typov problémov, prostredníctvom jednoduchších aplikácií alebo zložitejších programov riadenia procesov mazania alebo zmluvného vzťahu a kompletnej a efektívnej správy mazania u klienta. Organizujeme vzdelávacie kurzy pre zamestnancov a klientov, aby sa mohli zdokonaľovať v oblasti mazadiel a metód mazania v rôznych trhových odvetviach.